AKTUALITA | 8. 4. 2016 Do posledního místa zaplněný Václavkův sál ve Vlastivědném muzeu včera přihlížel slavnostnímu zahájení výstavy Chrám věd a múz.

AKTUALITA | 8. 4. 2016

Do posledního místa zaplněný Václavkův sál ve Vlastivědném muzeu včera přihlížel slavnostnímu zahájení výstavy Chrám věd a múz. Jedinečný výstavní projekt představuje největší poklady a historické milníky Vědecké knihovny v Olomouci při příležitosti 450. výročí jejího založení, a to hned na třech místech – ve Vlastivědném muzeu, Muzeu umění Olomouc a v samotné knihovně.

Na vernisáži se sešli nejen ředitelé všech tří spolupracujících institucí, ale hosty byli také vrcholní představitelé Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, Univerzity Palackého a města Olomouc, tedy současných i bývalých zřizovatelů a významných partnerů Vědecké knihovny. Všichni společně na závěr slavnostního zahájení pokřtili dvojici publikací, které výstavu doprovázejí.

Výstava je rozdělená na tři samostatné části, které společně vytvářejí komplexní obraz historických proměn knihovny. V Muzeu umění uvidíte nejcennější exponáty z historických fondů knihovny – rukopisy z 11. – 16. století, prvotisky, knižní vazby a mapy z 15. – 17. století. Ve Vlastivědném muzeu Olomouc najdete informace o dějinách knihovny, ilustrované dokumenty z knihovního fondu a archivními materiály. Expozice ve Vědecké knihovně v Olomouci představí významné osobnosti a zajímavosti spjaté s její historií.