AKTUALITA | 15. 9. 2021 Dalšími čtyřmi akcemi oslaví MUO v pátek a v sobotu Dny evropského dědictví, těšit se můžete na diskuzi, intervenci i proměnu proluky SEFO.

AKTUALITA | 15. 9. 2021

Nová aktivní zóna, staří mistři ve stálé expozici 20. století, vaše myšlenky uprostřed proluky SEFO i diskuze o budoucnosti projektu SEFO s ředitelem MUO Ondřejem Zatloukalem a architektem Janem Šépkou – taková bude v Muzeu umění druhá část oslav letošních Dnů evropského dědictví.

V pátek 17. září bude opět vstup do Muzea umění zdarma. Poprvé budete moci navštívit novu aktivní zónu, kterou do Besedního sálu připravili lektoři našeho edukačního oddělení a nazvali ji Koncert pro 3 klavírní křídla

V 18.00 na vás budou čekat naši kurátoři a během komentované prohlídky vás seznámí s díly starých mistrů, která doplnila stálou expozici Století relativity a nejen to, tato díla totiž uvedou do kontextu s jejich novodobími pokračovateli. Rezervace nutná: 585 514 241

Od 19.30 se otevře také brána do proluky SEFO, ve které na vás bude čekat autorská instalace Dana Gregora (Initi) Tichý křik. Díky unikátnímu softwaru a laseru se vaše slova a myšlenky přesunou do prostoru, kde bude stát nová muzejní budova.

Celé oslavy pak vyvrcholí v sobotu 18. září v 17.00 během diskuze Tvoříme SEFO v Trojlodí Muzea umění. O nové budově a především o obsahové náplni projektu SEFO, podobách stálých expozic i plánované akvizice vám představí ředitel MUO Ondřej Zatloukal, kurátorky Barbora Kundračíková, Martina Mertová a chybět nebude ani architekt Jan Šépka. Rezervace nutná: 585 514 241