AKTUALITA | 10. 5. 2017 Muzeum umění Olomouc vyhlašuje otevřenou výzvu pro vizuální umělce při příležitosti konání výstavy sochaře Jozefa Jankoviče, jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečného slovenského umění.

AKTUALITA | 10. 5. 2017

Muzeum umění Olomouc vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce při příležitosti konání výstavy sochaře Jozefa Jankoviče, jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečného slovenského umění.

Vizuální umělci z různých oborů a zemí jsou vítáni se svými uměleckými projekty v elektronické podobě (pohyblivý/statický obraz, animace, video, nová média).

Uzávěrka pro podání přihlášek je 7. ledna 2017.

 

Doporučené okruhy uměleckých projektů

1. Tematika plynutí času a reflexe nastalých změn ve společnosti (socio-kulturní, historické, politické faktory) ve vztahu k individuálnímu jedinci; postkonceptuální vyjádření (elektronický obraz/video v součinnosti s prostorem, objektem, okolním prostředím).

2. Intervence na tvorbu Jozefa Jankoviče volně rozvíjející jeho originální tvarosloví v rámci vlastního autorského vyjádření.

3. Využívání postupů z klasických uměleckých disciplín v oblasti nových médií a současných technologií (po vzoru Jankoviče, který se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění).

Umělecké projekty budou průběžně prezentovány na velkoplošných obrazovkách (obraz 9:16 – vertikálně instalovaná obrazovka v rozlišení FULL HD) ve vstupní části Muzea moderního umění Olomouc (ode dne jejich veřejné prezentace až do konce výstavy, tedy 11. 3. 2018).

Veřejná prezentace vybraných uměleckých projektů ve formě velkoplošné projekce proběhne v prostoru Jankovičovy výstavy v Muzeu moderního umění Olomouc (pravděpodobně v průběhu února 2018, přesný termín bude oznámen).

Výstava Jozefa Jankoviče se koná k výročí jeho nedožitých osmdesáti let, kdy uměleckou obec zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí, a vzdává tak hold této vůdčí osobnosti slovenského sochařství 2. poloviny 20. století. Vedle doporučených okruhů vzniká prostor k volnějšímu uchopení a různým formám uměleckých asociací a dalším akcím vedle avizované velkoplošné projekce videí, s nimiž by se uchazeči v rámci výzvy k osobnosti a dílu Jozefa Jankoviče přihlásili. Své náměty posílejte na e-mail: opencall@muo.cz

Přihlášení

Zájemci se mohou hlásit s autorským uměleckým projektem prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE 

Více informací můžete stáhnout v přiloženém dokumentu nebo na stránkách www.muo.cz / www.cead.space

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na: opencall@olmuart.cz s předmětem: Vaše jméno_Flow of Time.

Těšíme se na Vaše projekty!

O výstavě Jozefa Jankoviče

Již na počátku 60. let 20. století patřil Jozef Jankovič do okruhu bratislavských konfrontací, záhy si získal uznání také v mezinárodním kontextu. Do obecného povědomí se zapsal zejména sousoším Obete varujú, vytvořeným v letech 1967–69 pro Památník SNP v Banské Bystrici. Výstava v Muzeu umění Olomouc (12. 10. 2017 – 11. 3. 2018) přinese stěžejní ukázky dokreslující autorovo tvůrčí uvažování v následujících letech, kdy se v rámci postmoderního tvarosloví ke slovu dostala groteska a svérázně podala pocit pramenící z hledání svobody a absurdnosti zažívaných situací.