AKTUALITA | 29. 1. 2020 Laureátem 25. Ceny Vladimíra Boudníka se v pondělí stal olomoucký grafik Ondřej Michálek. Muzeum umění Olomouc, které s ním například spolupracuje na výstavě Seberytí, mu touto cestou gratuluje a těší se na další spolupráci.

AKTUALITA | 29. 1. 2020

Cena Vladimíra Boudníka
je ocenění udělované významným grafikům za celoživotní dílo, a to od roku 1995. S udělením ceny je spojena finanční odměna 30 000 korun, kterou poskytuje hlavní město Praha. Pojmenovaná je po českém grafikovi a malíři Vladimíru Boudníkovi.

Ondřej Michálek, olomoucký grafik, kreslíř, designer a vysokoškolský učitel, získal v pondělí za celoživotní přínos v oboru grafika prestižní Cenu Vladimíra Boudníka. Muzeum umění Olomouc, které se může pochlubit jeho díly ve svých sbírkách a také čerstvou spolupráci na výstavě Seberytí, mu tímto blahopřeje a těší se na další společné projekty.

Dílo Ondřeje Michálka je výjimečné svou uceleností. Není rozsáhlé, ale je kompaktní – pevné a stálé ve svém zaměření i charakteru. „Michálek je krajinářem, který v pop-artových i architektonických zátiších hledá spirituální základ lidské existence. Není v tomto smyslu autorem pozitivisticky exaktním, ale po exaktnosti imaginativní, duchovní a také řemeslné volajícím. Jestliže je grafika prostředním médiem, nacházejícím se mezi kresbou a mechanickým obrazem, je zároveň v centru obou radikálních poloh, té intuitivní a osobní, i té zobecňující a sdílené. Michálkovo pedagogické a osvětové působení je proto stejně důležité – obojí směřuje k lepšímu pochopení sebe sama i prostředí, ve kterém žijeme,“ říká o čerstvém lauréátu Ceny Vladimíra Boudníka Barbora Kundračíková, kurátorka muzejní sbírky moderní grafiky.

S prací Ondřeje Michálka se setkáte také na současné výstavě Post.Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc, a to konkrétně s dílem 4. kapitola z roku 1970. 

V roce 2012 byla Ondřeji Michálkovi v Muzeu moderního umění věnována výstava OL – 03 – 12 | Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek. Tehdejší ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal ji uvedl slovy: „Považuji vás za jedny z nejtalentovanějších výtvarných umělců doby, která podle mého názoru patřila k vrcholným v rámci olomoucké výtvarné kultury minulého století…“