AKTUALITA | 25. 5. 2021 Novou a velmi zajímavou podobu má ohrada u Muzea moderního umění. V rámci Trienále |SEFO | 2021 totiž pro tento prostor upravil svou sérii Occurrence Graphs maďarský umělec Attila Csörgő.

AKTUALITA | 25. 5. 2021

Novou a velmi zajímavou podobu má ohrada u Muzea moderního umění. V rámci Trienále |SEFO | 2021 totiž pro tento prostor upravil svou sérii Occurrence Graphs maďarský umělec Attila Csörgő.

„Série Occurrence Graphs česky Výskytové grafy, je založena na vztahu vzájemně se prolínajících křivek. Dva černé disky s průhlednými křivkami se částečně překrývají a jejich průnik umožňuje průchod světla z lampy umístěné za nimi. Zatímco v klidovém stavu působí křivky neuspořádaným a náhodným dojmem, uvede-li se systém do pohybu pomocí elektromotoru, zdánlivě náhodné uspořádání se promění v pravidelný geometrický vzorec, s rytmicky se opakujícími tvary. Pro Ohradu byl pohyblivý systém rozložen do jednotlivých fází a procházejícímu divákovi tak umožňuje simulovat mechanický pohyb přístroje odehrávající se na pozadí,“ vysvětluje kurátor Muzea umění Jakub Frank.

Ohrada SEFO navíc opět nabídne rozšířenu realitu. Díky fotoaparátu mobilního telefonu vám tak odhalí řadu dynamických prvků. Stačí si jen do chytrého telefonu stáhnout aplikaci Artivive, namířit telefon na prolínající se křivky na ohradě a natočit AR video, které označíte @muzeumumeni

Attila Csörgő pak své dílo představí sám v online besedě na webu muzea ve středu 26. 5. 2021. Diváci se mohou také těšit na rozhovor s Milošem Vojtěchovským a Miklósem Peternákem.

Aplikaci si budete moci stáhnout pomocí QR kódu zde.

Attila Csörgő (*1965, Budapešť)
patří k silné generaci středoevropských umělců, jejichž umělecká dráha se rozvíjela především po pádu železné opony. Jeho dílo se pravidelně objevuje na mezinárodních výstavních přehlídkách i ve sbírkách významných zahraničních institucí. Vytváří kinetické objekty, dynamické instalace, a komplexní přístroje, ve kterých volně překračuje tenkou hranici mezi uměním a vědou. Jeho primární zájem zůstává u předmětu, jeho povrchu, objemu i vnitřní struktury, způsob jeho zkoumání je však hluboce analytický a vědecký. Jeho práce tak v sobě pojí precizní promyšlenost s hravostí a náhodou.