AKTUALITA: 04 01 2023 Součástí výstavy Architektura v procesu je nově intervence architekta Adama Laciny na Ohradě SEFO. Reaguje na unikátní nález – holubů posvátných (Columba sacralis) ve věži MUO. Co tento nález znamená pro středoevropskou ornitologii? A co bude se SEFO?

AKTUALITA: 04 01 2023

Součástí výstavy Architektura v procesu je nově také intervence architekta Adama Laciny na Ohradě SEFO. Lacina vedle své architektonické praxe jako amatérský biolog a ornitolog dlouhodobě zkoumá vymírání živočichů a především ptáků. Jeho pozornosti proto nemohl ujít unikátní nález – dva páry holubů posvátných (Columba sacralis), které zahnízdily ve věži Muzea umění Olomouc.

Na našem území se holub posvátný neobjevuje od r. 1959, kdy byl poslední exemplář pozorován v Praze. Nová podoba Ohrady slouží k edukaci a informování veřejnosti o nálezu, ale zároveň nabízí také praktickou funkci pro samotné holuby. Lacina jako architekt totiž v současnosti vyvíjí speciální krmítko, které poslouží jak holubům, kteří jsou v městském prostředí odkázáni na přikrmování, tak veřejnosti, která bude moci holuby pozorovat, aniž by je rušila. 

Unikátní nález nás však staví před dvě otázky: Co bude nové pozorování holuba posvátného znamenat pro současnou středoevropskou ornitologii? A co bude se SEFO?