AKTUALITA: 13 10 2022 Projekt maďarské umělkyně Katalin Ladik, který nově zdobí ohradu SEFO, vnáší do veřejného prostoru kolem Muzea umění také zvukový prvek - vokální interpretaci staré kódové řeči rybářů z Tenerife.

AKTUALITA: 13 10 2022

Projekt maďarské umělkyně Katalin Ladik, který nově zdobí ohradu SEFO, vnáší do veřejného prostoru kolem Muzea umění také zvukový prvek. Nová podoba ohrady tak naváže na probíhající výstavu BOSCH+BOSCH, která trvá do 23. října, a představí aktuální tvorbu jedné ze členek jugoslávsko-maďarské skupiny. Soubor fotografií, který je základem instalace Zpívající truhly, vznikl už v roce 1976, ale Katalin Ladik jej znovuobjevila až v roce 2017, kdy se jí stal materiálem pro vokální interpretaci.

V roce 1976 se členové umělecké skupiny BOSCH+BOSCH Bálint Szombáthy a Katalin Ladik vydali na cestu na Tenerife, kde postupně vytvořili dva umělecké cykly. Jedním z nich je série fotografií, v níž zaznamenávají drobné landartové zásahy ve formě nápisů z oblázků. Druhá série fotograficky dokumentuje přepravky na ryby objevené v městském přístavu.

Barevné znaky a kódy, jejichž informační hodnotu znali a využívali místní rybáři, se pro umělce stávají zdrojem pro interpretaci na pomezí vizuální poezie a grafických partitur. O 40 let později se Katalin Ladik k sérii fotografií vrátila a interpretovala ji vokálně v nahrávacím studiu. Jednadvaceti fotografiím na Ohradě odpovídá 21 zvukových nahrávek, na nichž slyšíme Katalin Ladik, jak písemné kódy volně přezpívala.

Dnes již nepoužívanou kódovou řeč rybářů tak Ladik s odstupem času nechává opět zaznít, přičemž její původní význam nechává postupně utichat až k úplnému zapomnění.