AKTUALITA | 26. 3. 2021 Sedm odlišných realizací od českých i zahraničních umělců vám letos nabídne ohrada vedle Muzea moderního umění. Místo budoucí budovy SEFO se tak už nyní promění v další výstavní prostor MUO.
Viscum Album: PARASITE
24.3. – 25. 4. 2021
Ohrada SEFO

AKTUALITA | 26. 3. 2021

Ohrada ukrývající stavební parcelu, na které bude stát v budoucnosti Středoevropské fórum Olomouc (SEFO), se pro letošní rok promění ve výstavní plochu. Vystřídá se na ní sedm odlišných realizací českých a zahraničních umělců. 

První z nich – Viscum Album – můžete vidět už nyní. Vychází z knihy – slovníku – abecedy, který kolektiv Tereza Darmovzalová,(c) merry, Martin Fišr, Vladimír Havlík, Martin Mazanec vydal v rámci své výstavy v Miláně. Abeceda, ve které každé písmeno zastupuje jedno větší téma charakterizované několikaslovnou poznámkou a doplněné fotografiemi, je produktem společné práce a výzkumu kolektivu tvořeného vizuálními a konceptuálními umělci, teoretiky a kurátory.

„Slovo PARASITE (v angl.) využívají autoři ve dvou významech. Zaprvé jako „parazit“, vztahující se k názvu skupiny (Viscum Album – latinsky jmelí bílé), a také k formátu nápisu/reklamní plochy parazitující na veřejném prostoru; druhý význam se váže ke stavební parcele, kterou ohrada skrývá – „para“ jako latinská předpona vedlejší, nebo také odlišný, „site“ jako místo nebo právě stavební plocha. Tyto významy jsou nicméně rozšířeny o další sémantické roviny vycházející z abecedy Viscum Album a nápis se tak stává především nositelem konceptů utvářených a reaktivovaných členy kolektivu,“ říká kurátor Muzea umění Jakub Frank.

Další výstavu připravuje MUO ve spolupráci s festivalem AFO. Veřejnosti bude přístupná prostřednictvím technologie AR a umožní tak kolemjdoucím s pomocí smartphonu zobrazit si interaktivní projekt zaměřený na digitalizaci dat a environmentální témata. Dalšími vystavujícími pak budou např. Attila Csorgö, Jan Krtička nebo Dan Gregor (INITI).

Viscum Album: (c) merry, Tereza Darmovzalová, Martin Fišr, Vladimír Havlík, Martin Mazanec