AKTUALITA: 29 08 2022 Na největší muzejní akci tohoto roku - Generální konferenci Mezinárodní rady muzeí - zanechalo svou stopu i Muzeum umění Olomouc.

AKTUALITA: 29 08 2022

Téměř 2600 muzejních odborníků ze 123 zemí světa přijelo minulý týden do České republiky, která vůbec poprvé hostila Generální konferenci Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Svou stopu v Praze zanechalo i Muzeum umění Olomouc. 

Jednou z hlavních organizátorek byla naše kolegyně, zástupkyně ředitele MUO Gina Renotière, která je předsedkyní Českého výboru ICOM. Její přínos zhodnotil na svém facebookovém profilu ministr kultury Martin Baxa: „S hrdostí na naše schopnosti a dovednosti jsem pozoroval zahraniční hosty, jak si s nadšením prohlíželi krásné expozice a sledovali vystoupení Cirk La Putyka. Mohl jsem během večera také poděkovat paní Gině Renotière z Muzea umění Olomouc, předsedkyni ICOM Czech Republic, který měla klíčový podíl na úspěchu této světové akce.“

Velkého ocenění se dostalo také edukačnímu oddělení MUO. Za animovaný snímek „Sebastiano Luciani zv. del Piombo. Madona s rouškou. Vznik obrazu“ převzala naše kolegyně Hana Lamatová cenu Mezinárodního festivalu F@IMP 2021-2022, který pořádá podvýbor ICOM pro nové audiovizuální technologie a sociální média. Tento edukační film vytvořila Hana Lamatová společně s animátorem Radimem Ševčíkem.

Na konferenci se kromě bohatého odborného a kulturního programu v Kongresovém centru Praha uskutečnily offside meetingy v pražských muzeích, muzejní noc, muzejní veletrh a na závěr 40 exkurzí do různých koutů naší země. Jedním těchto míst byla i Olomouc, kam zavítaly v pátek 26. 9. dvě desítky muzejních odborníků. Kromě prohlídky města spojené s jízdou historickou tramvají je přivítali také primátor Miroslav Žbánek a ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal. Část výpravy zlákal worshop s Davidem Hrbkem v Muzeu moderního umění, další si prohlédli jezuitský konvikt, v němž nyní sídlí uměnovědné katedry Univerzity Palackého.

Obecně je pak nejvýznamnějším výstupem konference nová definice muzea: „Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“

Foto: MUO / Tereza Hrubá