Obrazy z  Božího nadhledu. Arcidiecézní muzeum představuje díla Doroty Sadovské

Dorota Sadovská: Pieta, 2023
Dorota Sadovská: Pieta, 2023

Co spojuje Arcidiecézní muzeum Olomouc, papeže Františka a slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou? – Malířka Dorota Sadovská.

Jedna z hlavních představitelek současné slovenské figurální malby uchopila novátorsky zobrazování světců. Zpravidla monochromatické postavy, jejichž modely jsou konkrétní lidé, pojímá Sadovská minimalisticky, bez atributů, šatů i vlasů – pouze tělo, výmluvná, někdy expresivní řeč gest i pohledu a neobvyklý způsob zachycení figur z nadhledu jakoby z Boží perspektivy. Právě její obraz sv. František darovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová papeži Františkovi.

Výstavu děl Doroty Sadovské Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý uvede 7. 3. 2024 Arcidiecézní muzeum. Je to svého druhu premiéra – první výstava současného umění v muzeu, které se věnuje zejména duchovnímu a starému umění.

Dorota Sadovská působí také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací i performance. „Celou její intermediální tvorbu spojuje niterný zájem o lidské tělo, kterého se v každém ze segmentů své tvorby dotýká specifickým způsobem. Vždy však jde o pravdivou, hlubokou a intimní uměleckou výpověď. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopila zobrazování Krista, Panny Marie, svatých i andělů, kteří se v jejím díle zabydleli už v polovině 90. let a jsou v něm živí stále,“ vysvětluje kurátorka výstavy Gabriela Elbelová.

Co spojuje Arcidiecézní muzeum Olomouc, papeže Františka a slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou? – Malířka Dorota Sadovská.

Jedna z hlavních představitelek současné slovenské figurální malby uchopila novátorsky zobrazování světců. Zpravidla monochromatické postavy, jejichž modely jsou konkrétní lidé, pojímá Sadovská minimalisticky, bez atributů, šatů i vlasů – pouze tělo, výmluvná, někdy expresivní řeč gest i pohledu a neobvyklý způsob zachycení figur z nadhledu jakoby z Boží perspektivy. Právě její obraz sv. František darovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová papeži Františkovi.

Výstavu děl Doroty Sadovské Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý uvede 7. 3. 2024 Arcidiecézní muzeum. Je to svého druhu premiéra – první výstava současného umění v muzeu, které se věnuje zejména duchovnímu a starému umění.

Dorota Sadovská působí také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací i performance. „Celou její intermediální tvorbu spojuje niterný zájem o lidské tělo, kterého se v každém ze segmentů své tvorby dotýká specifickým způsobem. Vždy však jde o pravdivou, hlubokou a intimní uměleckou výpověď. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopila zobrazování Krista, Panny Marie, svatých i andělů, kteří se v jejím díle zabydleli už v polovině 90. let a jsou v něm živí stále,“ vysvětluje kurátorka výstavy Gabriela Elbelová.

Dorota Sadovská před obrazem Svatého Josefa
Dorota Sadovská před obrazem Svatého Josefa
Dorota Sadovská před obrazem Svatého Josefa
Dorota Sadovská před obrazem Svatého Josefa

Na výstavních projektech umělkyně pracuje ráda individuálně a netradičně zachází s daným prostorem. „Také v případě naší výstavy bychom chtěli v Galerii Arcidiecézního muzea uplatnit autorskou site-specific instalaci, která zajímavě posune a pozmění tradiční vnímání těchto komorních sálů,“ říká Elbelová. „Pokud jde o díla samotná, představíme výběr z autorčiny tvorby: velkoformátová plátna z cyklu Svätí – intimně laděné malby Svaté rodiny a Kojící Madony, která budeme prezentovat v tichém, ale výmluvném dialogu s barokním neapolským plátnem Kojící madona od Bernarda Cavallina (1616–1656) ze sbírky MUO. Bude zde i nejnověji dokončené plátno s autorčinou interpretací tématu Piety a v závěru výstavy rozměrná tonda Modrozelený Kristus s ranamiBílý Kristus.“

VÝSTAVA: Dorota Sadovská: Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý
MÍSTO: Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
TERMÍN: 07 03 – 26 05 2024
VERNISÁŽ: 07 03 2024 v 18:30
AUTORKY: Gabriela Elbelová, Dorota Sadovská
KURÁTORKA: Gabriela Elbelová
PŘEKLAD: Zuzana Henešová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Dorota Sadovská, Vlastimil Sedláček
GRAFICKÝ DESIGN: Vladimír Vaca
INSTALACE: Vlastimil Sedláček, Daniel Opletal, Filip Šindelář, Ondřej Žák