AKTUALITA | 21. 9. 2020 Gina Renotière, zástupkyně ředitele Muzea umění Olomouc, byla 16. září na mimořádném zasedání Českého výboru ICOM zvolena jeho novou předsedkyní.

AKTUALITA | 21. 9. 2020 

V čele Českého výboru ICOM nově stojí zástupkyně ředitele Muzea umění Olomouc Gina Renotière. Ve funkci tak po pěti letech nahradí Martinu Lehmannovou.

„Je to pro Muzeum umění i mě osobně velká čest a zároveň velký závazek, protože je před námi období příprav Generální konference ICOM, kterou bude hostit Česká republika v roce 2022,“ říká Gina Renotière.

Jde o událost, jejíhož bohatého programu s více jak 150 přednáškami či workshopy se účastní přes 3 000 muzejníků z celého světa. Organizační výbor ICOM Česká republika už nyní navazuje spolupráci s partnery na všech úrovních od místní po národní i mezinárodní, tak aby vše proběhlo bez problému. 

„Uspořádání generální konference na špičkové úrovni je pro nás prvořadým úkolem a také velmi náročným. Zároveň v tom ale vidím jedinečnou příležitost prezentovat na mezinárodní scéně českou kulturu,“ zdůrazňuje nová předsedkyně ICOM Česká republika.

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. Byla založena roku 1946 z iniciativy Chaucey J. Hamlina (USA) a Georgess Sallese (Francie). V roce 2013 se v ICOM sdružovalo 32 969 členů z 20.000 muzeí – individuálních (muzejní pracovníci a spolupracovníci) nebo institucionálních (muzea a příbuzné instituce) – ze 137 států a oblastí, ve 115 národních výborech, 31 mezinárodních komisích, 5 regionálních aliancích, 18 přidružených organizacích, 7 technických komisích a mnoha dalších pracovních skupinách. Zastupují všechny druhy muzeí – vědy a techniky, umění, archeologie a historie, etnografie, přírodních věd atd., jakož i instituce podobného zaměření, např. zoologické zahrady, akvária, botanické zahrady.