AKTUALITA | 13. 9. 2019 Desková malba Ukřižování z počátku 16. století nyní obohatila stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc. Obraz je výjimečný tím, že se se kromě postav zaměřuje na vyobrazení krajiny, aby působila co nejrealističtějším dojmem.

AKTUALITA | 13. 9. 2019

Drobný deskový obraz Ukřižování z počátku 16. století nyní obohatil stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc. Malba patřící hlučínské farnosti je výjimečná tím, že se kromě zachycení postav (Kristus, Panna Maria a sv. Jan) zaměřuje na vyobrazení krajiny, která má působit co nejrealističtějším dojmem a navodit pocit hloubky prostoru. 

 „Po formální stránce se obraz Ukřižování blíží dílům antverpského malíře Joachima Patinira (Pateniera), který je považován za prvního krajináře severské renesance. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří nepřikládali pozadí svých děl velký význam, se jako první zaměřil na realistické vyobrazení krajiny tak, aby dotvořila atmosféru zobrazeného výjevu,“ uvedla kurátorka muzea umění Jana Hrbáčová. „Za autora tohoto obrazu můžeme považovat některého z Patinirových blízkých následovníků či členů dílny.“

Na světě se dochovalo pouze pět obrazů, které lze s jistotou připsat Joachimu Patinirovi, neboť jsou signovány jeho jménem. „Množství dalších prací, jež jsou také zastoupeny ve sbírkách předních světových muzeí a galerií, je možno Patinirovi připsat jen na základě společných formálních znaků. V případě obrazu Ukřižování z Hlučína odpovídá jeho stylu malby výstavba prostoru, krajina v pozadí včetně charakteristických budov, ale také rysy zobrazených postav,“ říká Jana Hrbáčová. 

Ještě než obraz doputoval do expozice, prošel restaurátorským průzkumem. „Díky USB mikroskopu pořizujícího snímky ve viditelném a infračerveném spektru jsme objevili autorské změny (tzv. pentimenti) v oblasti Kristových prstů na rukou. Malíř si rozvrhl obraz pomocí podkresby, ale v tomto detailu se neřídil vlastním návrhem a namaloval přirozenější postavení prstů. Ve viditelném světle jsou prsty orámované tmavou barvou, ale v infračervené oblasti můžeme vidět i původní prsty v odlišných pozicích podkresby.“ 

Návštěvníci najdou Ukřižování v první místnosti Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů, která je věnovaná středoevropské a nizozemské malbě.

Ukřižování | Joachim Patinir (*kolem 1480 Dinant, Belgie – †1524 Antverpy) – okruh | olej na dřevě, 28 x 34 cm | Antverpy, kolem 1520 | Římskokatolická farnost Hlučín