AKTUALITA | 23. 9. 2021 V loňském roce hostilo Arcidiecézní muzeum Olomouc část výstavy mapující liturgická roucha olomoucké katedrály – Ornamenta episcopi. Nyní vychází dvě knihy, které toto téma ještě více rozvádějí.

AKTUALITA | 23. 9. 2021

Diptych o liturgických textiliích. Tak by se s nadsázkou dala označit série dvou tematicky se doplňujících publikací, které se z různých perspektiv věnují oděvům a dalším doplňkům, jež se používaly a používají při bohoslužbách, poutích, výzdobách chrámů či svatých míst a dalších křesťanských příležitostech. Zatímco první publikace je zaměřena prakticky a osloví spíše odborníky, druhá představuje velkolepý katalog výstavy z olomoucké katedrály sv. Václava a Arcidiecézního muzea. Obě knihy editorsky uchopili Jitka Jonová a Radek Martinek z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a to také ve spolupráci s Muzeem umění, řadu vzácných textilií pro katalog Ornamenta episcopi například nafotila muzejní fotografka Markéta Lehečková.

Jak správně pečovat o liturgické textilie?

Kniha Liturgické textilie a jejich památková ochrana je prakticky zaměřenou publikací, která představuje materiály a techniky používané ke zhotovování liturgických textilií a současně nabízí metodiku potřebnou k restaurování, záchraně, inventarizaci či evidenci takových textilií.

Knihu ocení především odborní pracovníci paměťových institucí zabývajících se tematikou péče a ochrany historických liturgických textilií, popřípadě též zaměstnanci muzeí, galerií a dalších institucí, které liturgické textilie ve svých depozitářích spravují.

Prezentovanou metodiku ochrany a poznání historických bohoslužebných textilií vypracovali odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Jejím cílem je mimo jiné uchovat význam daných textilií jakožto národního kulturního bohatství a současně zabezpečit jednotu metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence.

Knihu si můžete objednat ZDE.

Liturgické skvosty olomouckého Dómu

Spolu s Liturgickými textiliemi vychází také Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály. Publikace slouží jako velkolepý katalog mapující výstavu vzácných historických textilií používaných při bohoslužbách v olomoucké katedrále sv. Václava. Kniha s předmluvou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera přitom nabízí nejen obrazově bohatou rekapitulaci dochovaných liturgických exemplářů z období od 2. pol. 15. století do roku 1935. Přináší rovněž i kapitoly nastiňující vývoj bohoslužebných rouch a jejich tvarů, vzorů, zdobení a technik či přibližuje zahraniční vlivy a osudy těchto vzácných liturgických památek.

Ornamenta episcopi naleznete ZDE.