TISKOVÁ ZPRÁVA | 26. 1. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA | 26. 1. 2023

Od ledna 2020 nemohli návštěvníci vstoupit kvůli rekonstrukci do Arcidiecézního muzea Olomouc. To se změní 24. dubna 2023, kdy se historické prostory bývalého kapitulního děkanství a románského paláce biskupa Zdíka opět otevřou veřejnosti. Návštěvníky čekají velké novinky. V přízemí Zdíkova paláce budou moci vůbec poprvé od zpřístupnění v roce 2006 projít všemi čtyřmi rameny zdejší gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami a stejně tak o patro výš zaokruhuje lávka celý ochoz s původními románskými okny. Muzeum také nabídne novou stálou expozici, která přiblíží kulturně-historický vývoj zdejšího svatováclavského návrší.

Nová stálá expozice Zde se nacházíte, kterou poměrně přesně definuje její podtitul Svatováclavské návrší v proměnách staletí, bude ve zrenovovaném podkroví Arcidiecézního muzea. „Velká část expozice bude patřit novým médiím a digitálnímu obsahu. Návštěvníci se mohou těšit na obrazovky s virtuálními vizualizacemi prostoru svatováclavského návrší v pravěku, středověku a novověku,“ říká vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl. Ze stejných období zde budou i tři bronzové modely návrší.

Návštěvníci se budou moci také podívat na faksimili vzácného Olomouckého horologia (zvaného také Olomoucký kolektář) z první poloviny 12. století. Dílo vzniklo na objednávku biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1083-1150) pro olomouckou kapitulu sv. Václava. Ilustrovaný rukopis zahrnuje na 161 listech pergamenu kolekci liturgických textů potřebných k denním modlitbám. Kodex se stal kořistí švédské armády během třicetileté války a je dodnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.  

Novou expozici doprovodí i komiks z dílny Martina Šinkovského a Petra Nováka (Ticho 762). Na dvaapadesáti stranách se odvíjí příběh současného mladého člověka, který vyrazí lézt po skále pod dómem sv. Václava a shodou okolností se stane cestovatelem v čase. „Díky tomu pozná svatováclavské návrší napříč historickými etapami až do pravěku. V každém období se potká s různými zdejšími historickými osobnostmi a vždy zažije nějakou událost, která se zde odehrála. Těmito příběhy cílíme zejména na mladší návštěvníky, aby lépe pochopili důležitost a význam tohoto prostoru,“ doplňuje Miroslav Kindl. 

Vyjde také nový knižní průvodce Arcidiecézním muzeem Olomouc. Bude se věnovat původní stálé expozici Ke slávě a chvále, která prošla reinstalací, a nové expozici v podkroví. Představí samozřejmě i historii tohoto místa.