AKTUALITA | 25. 5. 2015 Jako tradičně se k populární Noci kostelů připojí také Muzeum umění Olomouc.

AKTUALITA | 25. 5. 2015

Jako tradičně se k populární Noci kostelů připojí také Muzeum umění Olomouc. V pátek 29. května tak mohou „noční poutníci“ spojit návštěvu katedrály svatého Václava s bezplatnou prohlídkou sousedního gotického ambitu a Románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, památek, které jsou součástí Arcidiecézního muzea Olomouc. Místa, kde se doslova psaly dějiny Olomouce, budou otevřená od 18 do 22 hodin. 

Románský biskupský palác se řadí mezi nejvýznamnější vrcholně románské obytné stavby v Evropě. Vžité pojmenování Přemyslovský palác vzniklo díky domněnce, že se jednalo o sídlo olomouckých údělných knížat z dynastie Přemyslovců. Dnes však již víme, že tzv. Přemyslovský palác byl ve skutečnosti rezidencí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin 12. století. Vznik rezidence souvisí s výstavbou kostela sv. Václava, který založil na počátku 12. století olomoucký kníže Svatopluk. Stavbu dokončil biskup Zdík. V sousedství kostela si nechal postavit reprezentační palác, k němuž přiléhala menší křížová chodba obdélníkového půdorysu a kapitulní dům určený pro společný život kněží. V roce 1141 sem biskup natrvalo přesídlil spolu s dvanácti kanovníky.

Gotická křížová chodba, kterou lze během Noci kostelů projít, vznikla ve 14. století jako dostavba pravděpodobně vyhořelého Zdíkova paláce. Ambit zdobí deset fresek z přelomu 15. a 16. století. Patří k nejvzácnějším dílům svého druhu na Moravě. Freska Klanění tří králů je pravděpodobně prací hlavního mistra, který zřejmě vyšel z okruhu dílny augšpurského malíře Ulricha Apta. Na fresce asi z roku 1510 je patrný vliv díla Albrechta Dürera.

Během Noci kostelů je možné každoročně v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupné sakrální prostory. Pořadatelé navíc nabízejí bohatý doprovodný program. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Od té doby se akce rozšířila do dalších evropských zemí. Program Noci kostelů momentálně v České republice připravuje více než 1000 kostelů a modliteben.

Podrobný program Noci kostelů najdete na www.nockostelu.cz.

Jindřich Zdík (asi 1083 – 25. června 1150)

Jindřich Zdík je pokládán za syna kronikáře Kosmy. Díky svému vzdělání a také častým stykům s vlivnými kruhy v zahraničí získal široký kulturní i politický přehled, který mu umožnil uskutečnit mnohé odvážné plány, například uvedení premonstrátského řádu do českých zemí nebo pokus o reformu moravské církve. Biskup Zdík však nebyl jen politik a reformátor, ale také milovník umění. Ze zahraničních cest si přiváděl mnohé vynikající sochaře, kameníky nebo iluminátory, kteří pro něj v Olomouci vytvářeli obdivuhodná díla.