AKTUALITA | 11. 5. 2021 Poodhalit roušku výtvarného umění. To si klade za cíl nový projekt edukačního oddělení. Nabízí pestrou paletu akcí, které zprostředkují unikát z Obrazárny Arcidiecézního muzea – dílo malíře Sebastiana del Piomba, Madona s rouškou.
Tvůrci animovaného klipu:

Mgr. Hana Lamatová | Scénář

Vystudovala obor Teorie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde nyní pokračuje v doktorandském studiu. Pracovala jako kurátor výstav a mobilliárních fondů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Od roku 2015 je zaměstnankyní Muzea umění Olomouc. Na pozici edukátorky Arcidiecézního muzea se věnuje zprostředkování starého umění.

MgA. Radim Ševčík | Animace

Tvoří a pracuje ve Zlíně. Vystudoval obor animace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studium zakončil kombinovaným animovaným filmem (3D animace s malovaným prostředím) v roce 2005. Již v průběhu studia se intenzivně zabýval animací a vytvářel reklamní spoty např. do místní televize Emurfilm. Pracovně se zabývá animací, jak kreslenou, ploškovou, tak i 3D animací. Od roku 2015 vyučuje na částečný úvazek animaci na SUPŠ v Uherském Hradišti. S manželkou vychovává tři děti a žije ve Zlíně-Malenovicích.

AKTUALITA | 11. 5. 2021

Poodhalit roušku výtvarného umění. To si klade za cíl květnový projekt edukačního oddělení. Nabízí pestrou paletu akcí, které zájemcům zprostředkují unikát z Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů Arcidiecézního muzea – dílo malíře Sebastiana del Piomba, Madona s rouškou

Právě zmíněný obraz se stal hlavním zdrojem inspirace celé akce, jenž nese příhodný název Projekt Piombo: Madona bez roušky a slibuje nevšední setkání s uměleckým dílem dospělým, dětem, poučené veřejnosti i laikům. V centru rozmanitého programu stojí uvedení autorského klipu lektorky Hany Lamatové a zlínského animátora Radima Ševčíka. 

Originální animované video přibližuje tvůrčí práci malíře Sebastiana del Piomba. Proces vzniku kompozice obrazu byl totiž doprovázen několika změnami, jak se domníváme na základě výzkumu restaurátora Radomíra Surmy, jenž podrobně zkoumal rentgenografické snímky uměleckého díla. Klip diváka seznámí s promyšleným postupem práce umělce v technice olejomalby a oživlá malba jej potom sama provede jednotlivými proměnami.

Veřejnost bude mít možnost klip v premiéře shlédnout v rámci online vernisáže, která oživí prostory Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů, v současné době deinstalované z důvodu probíhajících stavebních prací v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Přímý přenos slavnostní vernisáže můžete sledovat zde: