TISKOVÁ ZPRÁVA, 26. 1. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA, 26. 1. 2023

Ve znamení pomalého a postupného návratu lidí k předcovidové návštěvnosti byl pro Muzeum umění Olomouc rok 2022. Celkem přišlo 45 047 lidí, což na první pohled není vysoké číslo vzhledem ke 130 až 150tisícové návštěvnosti v běžných letech. Nicméně kvůli stavebním úpravám bylo po celý rok uzavřené Arcidiecézní muzeum Olomouc a většinu roku 2022 byly kvůli rekonstrukci nepřístupné také prostory v zámku v Kroměříži, kde MUO prezentuje arcibiskupské sbírky. 

Minulý rok přišlo na výstavy do budovy Muzea moderního umění 27 468 lidí, dalších 13 200 návštěvníků vidělo výstavu Květy trpělivosti, kterou muzeum spolupořádalo v kryptě dómu sv. Václava – vysokou návštěvnost ovlivnilo jednak atraktivní umístění, jednak bezplatný vstup. „Pokud bychom počítali zpoplatněné výstavy, tak nejúspěšnější byl projekt Domov a svět včetně souvisejícího programu Kino střední Evropa s celkem 10 496 návštěvníky,“ uvedl ředitel MUO Ondřej Zatloukal. 

Na doprovodné akce muzea, jako jsou lektorské programy, projekce filmů, divadelní představení, koncerty, přednášky a další akce, přišlo dalších 7562 lidí. 

Návštěvníci Arcibiskupského zámku v Kroměříži nemohli kvůli rekonstrukci spatřit sbírky mincí, grafik či hudebnin, přístupná byla od června do října pouze obrazárna, kam přišlo 4379 lidí. 

Srovnání návštěvnosti

2019: 146 389 návštěvníků – provoz nebyl nijak omezen. 
Muzeum moderního umění (42 275 lidí), Arcidiecézním muzeu (54 255) ani v Arcibiskupském zámku v Kroměříži (48 859).

2020: 28 343 návštěvníků – čtyři měsíce zavřeno kvůli covidu.
Muzeum moderního umění (8629 lidí), Arcidiecézní muzeum Olomouc (10 846), Arcibiskupský zámek Kroměříž (9554).

2021: 44 911 návštěvníků – čtyři a půl měsíce zavřeno kvůli covidu, navíc bylo Arcidiecézní muzeum uzavřeno celý rok kvůli rekonstrukci.
Muzeum moderního umění (28 091 lidí, včetně výstavy v kryptě dómu sv. Václava), Arcidiecézní muzeum Olomouc (zavřeno), Arcibiskupský zámek Kroměříž (16 820).

2022: 45 047 návštěvníků – uzavřeno Arcidiecézní muzeum, nepřístupná část výstavních prostor na zámku v Kroměříži.
Muzeum moderního umění (40 668, včetně výstavy v kryptě dómu sv. Václava), Arcidiecézní muzeum Olomouc (zavřeno*), Arcibiskupský zámek Kroměříž (4379**).

*aktivity v sále Mozartea (divadlo, filmy, přednášky…) jsme zahrnuli do celkové návštěvnosti Muzea moderního umění
**Celkově navštívilo zámek přes 65 tisíc lidí.

Rostoucí sociální sítě 

V roce 2022 jsme oproti dvěma předchozím letům opět vrátili aktivity muzea z větší části do reálného prostoru, což se projevilo na nižší návštěvnosti webu muo.cz. Loni jej navštívilo 73 tisíc uživatelů (343 tisíc zobrazení stránek), což je zhruba o 20 tisíc uživatelů méně než v roce 2021. 

Opačný trend trvá na sociálních sítích, které každý rok rostou o zhruba 5 až 10 procent. Na facebooku jsme k 31. 12. 2022 měli 11 784 followerů (2021 – 10 765), na Twitteru 2317 uživatelů (2129) a na Instagramu 2859 (2566). 

„Nejúspěšnější byl v roce 2022 příspěvek Okna Zbrojnice se proměňují díky Jaro Vargovi v umělecké dílo ze 17. ledna, který na Facebooku oslovil 30 046 lidí a vyvolal 1230 reakcí,“ konstatoval PR manažer MUO Tomáš Kasal s tím, že Muzeum umění Olomouc oslovilo přes sociální sítě 443 401 lidí.