TISKOVÁ ZPRÁVA | 28. 1. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA | 28. 1. 2021

Zhruba 140 až 150 tisíc návštěvníků uvítá každoročně do Muzea umění Olomouc ve výstavních síních Muzea moderního umění, Arcidiecézního muzea Olomouc a kroměřížského Arcibiskupského zámku, kde odborníci MUO spravují umělecké sbírky. Činnost muzea zahrnuje i divadelní i filmová představení, koncerty, přednášky a bohatou edukační činnost. V roce 2020 však návštěvnost spadla na necelých 30 tisíc lidí. 

„Dalo se to bohužel očekávat. Kvůli koronaviru jsme měli loni čtyři měsíce zavřeno. Po první vlně jsme otevřeli v polovině května a řekl bych, že lidé se k nám vraceli spíše opatrně. Ve chvíli, kdy jsme se v průběhu září začali dostávat ohledně návštěvnosti téměř do normálu, tak jsme museli v říjnu zase zavřít. Nemohu tedy říct, že by nás tato statistika překvapila,“ uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Nejnavštěvovanější byla v loňském roce výstava Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc (28. 5. – 18. 10. 2020), kterou zhlédlo 7008 lidí. V Muzeu moderního umění nejvíce lákala výstava Fotoblok | Střední Evropa ve fotografických knihách (28. 5. – 4. 10. 2020), kterou navštívilo 4772 lidí. Tato čísla však samozřejmě zkresluje nejen počet dní, kdy byly jednotlivé výstavy přístupné veřejnosti, ale také poměrně pomalé zvyšování návštěvnosti při znovuotevření výstavních prostor.

Návštěvnost:
Muzeum moderního umění: 8 629 návštěvníků
Arcidiecézní muzeum Olomouc: 10 846 návštěvníků
Arcibiskupský zámek Kroměříž: 9 554 návštěvníků *
CELKEM: 28 343 návštěvníků **

*Započítání jsou pouze návštěvníci prostor, kde MUO spravuje umělecké sbírky, což je zejména Zámecká obrazárna.
**Celkový počet návštěvníků je o 686 lidí nižší než prostý součet uvedených čísel, protože 686 lidí si koupilo vstupenku do obou olomouckých muzeí a jsou započítáni do obou objektů zvlášť.