ATUALITA | 21. 12. 2021 Každý, kdo navštíví přehlídku současného středoevropského umění Trienále SEFO 2021, obdrží se vstupenkou obsáhlého knižního průvodce k výstavě zdarma. Trienále končí 2. 1. 2022.

ATUALITA | 21. 12. 2021

Pokud chcete mít doma v kostce výběr toho nejlepšího ze současného středoevropského umění, přijďte až do 2. 1. 2022 na přehlídku současného středoevropského umění Trienále SEFO 2021 – se vstupenkou obdržíte knižního průvodce  k výstavě zdarma. 

Na 128 stranách českého a 128 stranách anglického textu a obrazového doprovodu najdete stručné představení jednotlivých tvůrců a jejich prací.

Trienále současného středoevropského umění je součástí programu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) a doplňuje spektrum činností, které tomuto geograficky i významově nestálému regionu Muzeum umění Olomouc věnuje.