Nahráno-Otevřeno: končí digitalizace desítek tisíc uměleckých děl a archiválií

Digitalizační linka Muzea umění Olomouc na pracovišti v kroměřížském zámku
Digitalizační linka Muzea umění Olomouc na pracovišti v kroměřížském zámku
TISKOVÁ ZPRÁVA

Přes 80 tisíc knih a uměleckých děl na papíře se podařilo digitalizovat a nabídnout široké veřejnosti díky mezinárodnímu projektu Nahráno-Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích za 41,5 milionu korun, z nichž většinu – přes 37 milionů – uhradily Fondy EHP a Norska. V letech 2021 až 2024 je nasnímali pracovníci digitalizačních linek v institucích zapojených do projektu: v Moravské zemské knihovně v Brně, National Archives of Iceland a v Muzeu umění Olomouc, které má své pracoviště v kroměřížském zámku, a navíc najalo externí firmu v Olomouci.

„Zpřístupnění našich i arcibiskupských sbírek, které spravujeme, patří k prioritám, na nichž dlouhodobě pracujeme. Pořádáme sbírkové výstavy, k nimž vycházejí sbírkové katalogy. A významnou součástí těchto snah je také nabídka digitalizovaných uměleckých děl. V tomto našem úsilí je projekt z tzv. Norských fondů jedním z nejvýznamnějších,“ uvedl ředitel MUO Ondřej Zatloukal.

Projekt Nahráno-Otevřeno pokrývá digitalizaci sbírek rukopisů, prvotisků, starých tisků, grafiky či hudebnin uložených v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. „Ze sbírky Muzea umění Olomouc jsme digitalizovali podstatné části podsbírek kresby, grafiky, staré fotografie a medailí. Týká se to i části kolekce architektury, která patří k největším v České republice, a mají o ni velký zájem badatelé,“ upřesnila Marta Perůtková, vedoucí sbírkového a dokumentačního oddělení MUO. Moravská zemská knihovna digitalizovala hudebniny a prvotisky, islandský Národní archiv pak dokumenty, převážně kresby a mapy. Nedílnou součástí digitalizačního procesu jsou konzervátorské a restaurátorské zásahy, které provádějí současně dvě pracoviště Muzea umění (v Olomouci a Kroměříži) a v Moravské zemské knihovně.

Všechny zúčastněné instituce postupně digitalizovaná díla zveřejňují. Sbírkový portál Muzea umění Olomouc je přístupný z webových stránek muzea, Moravská zemská knihovna publikuje v Digitální knihovně (Kramerius), Národní archiv Islandu využívá aplikaci Digitální zdroje.

Zásadní součástí projektu je využití digitalizovaných sbírek ve vzdělávání. Nestačí jen umělecká díla či historické dokumenty zpřístupnit, ale také je aktivně nabízet školám i veřejnosti prostřednictvím atraktivních digitálních nástrojů či kulturních a vzdělávacích aktivit. „Naši lektoři uskutečnili více než 75 workshopů, školních edukací, animací a přednášek pro děti, pedagogy i odbornou veřejnost. Sestavili pracovní listy a metodické materiály, které již používají například v Muzeu Novojičínska či Masarykově muzeu v Hodoníně,“ vypočítává Marek Šobáň, vedoucí edukačního oddělení MUO. Navíc se v Kroměříži a okolí uskutečnilo dvanáct koncertů prezentujících významná díla ze vzácného Kroměřížského hudebního archivu, který Muzeum umění spravuje

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Umělecké sbírky lze prezentovat také ve virtuálním prostoru. Edukační oddělení MUO se spojilo s Knihovnou Akademie věd ČR, která provozuje aplikaci INDIHU Exhibition, což je online nástroj pro tvorbu virtuálních multimediálních výstav s interaktivními prvky. Umožňuje kombinovat audiovizuální materiál s interaktivními prvky a vytvářet prezentace bez nutnosti rozumět webdesignu. Poskytuje uplatnění široké škály materiálů od obrázků, přes videa, texty, mapy, grafy, zvukové stopy a pro zvýšení interaktivity nabízí také zařazení her. Olomoučtí muzejní lektoři vytvořili v tomto programu například prezentaci odkrývající vznik obrazu Madona s rouškou od Sebastiana del Piomba.

FONDY EHP A NORSKA

Do fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko – slouží ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Finanční podpora je poskytována 15 zemím ze střední, východní a jižní Evropy. Důležitým prvkem, kterým se tyto fondy liší od fondů EU, je důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi mezi donorskými a přijímajícími státy.

PROJEKT V BODECH

  • Nahráno–Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (KU-CH1-075)
  • Řešitelské období: 2021–2024
  • Financování: Fondy EHP 2014–2021, program Kultura
  • Celkové výdaje: 41 534 685 Kč
  • Výše grantu: 37 381 216 Kč
  • Partneři: Muzeum umění Olomouc, Moravská zemská knihovna v Brně, National Archives of Iceland, Knihovna Akademie věd ČR