Tisková zpráva | 1. 10. 2014

Na hlubinu
Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech 1938–1940

2. 10. 2014 – 11. 1. 2015
Muzeum moderního umění | Kabinet, Salon

AUTOŘI VÝSTAVY | Jan Andres ml., Jan Andres st.
KURÁTORKA | Gabriela Elbelová
TEXT | Jan Andres ml., Jan Andres st.
PŘEKLAD | Hana Logan
GRAFICKÝ DESIGN | Petr Šmalec
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Kamil Zajíček

Výjimečnou sondou do duchovně orientovaného výtvarného života na sklonku první republiky je výstava nazvaná Na hlubinu, která se ve čtvrtek 2. října otevírá v Muzeu moderního umění v Olomouci. Projekt autenticky rekonstruuje malířské výstavy mladého křesťanského umění, které se konaly v letech 1938–1940 na Svatém Kopečku u Olomouce jako doprovodný program setkání katolických intelektuálů – tzv. moravských Akademických týdnů. Na přípravě výstavy muzeum spolupracovalo s matematikem, univerzitním profesorem Janem Andresem a jeho synem Janem Andresem mladším.

Akademické týdny na Svatém Kopečku u Olomouce pořádali moravští katoličtí intelektuálové po pražském vzoru. „První pražská akce, stejně jako několik následujících ročníků, proběhla v režii bratří dominikánů, zejména P. Metoděje Habáně OP v Břevnově v roce 1933. Program sestával z besed, projekcí a přednášek z mnoha různých oblastí sjednocených křesťanskou názorovou platformou,“ řekl spoluautor koncepce výstavy, matematik a spisovatel Jan Andres starší.

Mladí moravští katoličtí intelektuálové se pražských Akademických týdnů zúčastňovali a u několika z nich, v čele s Václavem Stratilem starším, časem dozrála myšlenka uspořádat obdobnou akci také v domácím prostředí. A tak se v prvním srpnovém týdnu roku 1936 konal na Svatém Kopečku první ročník moravských Akademických týdnů s velmi pestrým a zajímavým programem. „Tři ročníky této akce, konkrétně v letech 1938–1940, pořadatelé obohatili o malířské výstavy soudobého mladého křesťanského umění,“ doplnila kurátorka výstavy Gabriela Elbelová.

První dvě výstavy doprovázely skromné katalogy se seznamem vystavených děl od zúčastněných umělců – Vojtěcha Berky, Václava Boštíka, Rudolfa Lásky, Stanislava Menšíka, Rudolfa Michalika a Josefa Pýchy. „Třetí výstava pak proběhla vzhledem k válečným událostem v redukované podobě pouze za účasti Vojtěcha Berky, Václava Boštíka, Stanislava Menšíka a nově sochaře Františka Rady,“ dodal Andres.

Muzeum umění Olomouc se vzhledem k atraktivitě a nadčasovosti tvorby zastoupených autorů rozhodlo výstavy rekonstruovat v rámci výstavního projektu Na hlubinu. Název si pořadatelé vypůjčili od stejnojmenné dominikánské duchovní revue vydávané v Olomouci v letech 1926–1948. „Pro návštěvníky bude zcela určitě překvapením raná tvorba nejznámějšího z vystavujících autorů, Václava Boštíka. Vystaveny budou jeho krajiny, figurální náměty i zátiší,“ řekla Elbelová. Zajímavá jsou podle ní také díla pozapomenutého malíře Josefa Pýchy, jehož tvorba byla velmi kladně hodnocena dobovými výtvarnými kritikami. Za pozornost rozhodně stojí také stylově pestrý soubor obrazů svatokopeckého malíře Stanislava Menšíka. Nejrozsáhlejší konvolut na těchto výstavách představil nejstarší z vystavujících autorů, olomoucký malíř německé národnosti Rudolf Michalik.

Exponáty pocházejí ze sbírek Muzea umění Olomouc, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Ostravě a téměř dvaceti soukromých sbírek. Výstavu, která bude zahájena 2. října a potrvá do 11. ledna, doprovází výpravný katalog.