AKTUALITA | 21. 11. 2021 Nová opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v boji s onemocněním Covid – 19 se dotknou i návštěvníků programů Muzea umění. Nově se pro vstup na ně musí prokázat ukončeným očkováním či laboratorním potvrzením o prodělaní nemoci, ne však starším 180 dní.

AKTUALITA | 21. 11. 2021

Od pondělí 22. listopadu platí nová nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR v boji s nemocí Covid – 19. Ta se dotknou také návštěvníků programů Muzea umění Olomouc. Nově se totiž musejí prokázat buď potvrzením o ukončení očkování (od jeho ukončení musí uplynout nejméně 14 dní) či laboratorním potvrzením o prodělání nemoci, to však nesmí být starší 180 dní. Pro individuální návštěvníky výstav se zatím nic nemění, stále však platí, že po celou dobu návštěvy muzea musejí mít zakrytá ústa a nos respirátorem nebo obdobným prostředkem (bez výdechového ventilu) splňujícím filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Nařízení se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.

Školní skupiny pak musí splnit následující: přihláška na edukační program musí být učiněna minimálně tři týdny před jeho uskutečněním, nesmí se zúčastnit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Účastníci skupinových prohlídek do 20 lidí v rámci vzdělávání, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nemusejí prokazovat bezinfekčnost. Více ZDE.

Divadelní Flora

Nová mimořádná opatření se samozřejmě týkají i programů Divadelní Flory konaných v Arcidiecézním muzeu. Pokud již máte zakoupené vstupenky a z důvodu nesplnění podmínek se nebudete moci představení zúčastnit, tak je můžete vrátit na místě v den konání akce vždy půl hodiny před začátkem. Dále můžete vstupenky vracet na pokladně Moravského divadla, kam vás odkážeme také v případě, že máte zájem vrátit více vstupenek najednou. V Moravském divadle lze vstupenky vracet nejpozději 24 hodin před začátkem představení.

Olivy

Podobně mohou postupovat i diváci pátečního představení improvizační skupiny Olivy. Pokud již máte zakoupené vstupenky a z důvodu nesplnění podmínek se nebudete moci představení zúčastnit, tak je můžete vrátit na místě v den konání akce půl hodiny před začátkem či se obrátit na adresu ludvova@muo.cz