AKTUALITA: 29 09 2022 Ve znakovém jazyce mohou nově číst neslyšící část webových stránek Muzea umění Olomouc. Základní informace pro návštěvníky či o muzeu najdou jednak díky záložce „Pro neslyšící“ nebo přímo v textu mohou kliknout na speciální ikonku, kde spustí video ve znakovém jazyce.

AKTUALITA: 29 09 2022

Ve znakovém jazyce mohou nově číst neslyšící část webových stránek Muzea umění Olomouc. Základní informace pro návštěvníky či o muzeu najdou jednak díky záložce „Pro neslyšící“ nebo přímo v textu mohou kliknout na speciální ikonku, kde spustí video ve znakovém jazyce.  

„Většina lidí si myslí, že pro neslyšící není psaný text bariérou. Pokud je však někdo hluchý od narození nebo přišel o sluch před zahájením školní docházky, rozumí při čtení jen zjednodušeným větám a složitější souvětí jsou pro něj nesrozumitelná,“ vysvětluje Tomáš Kasal, mluvčí MUO. „Proto jsme ve spolupráci s Oblastní unií neslyšících Olomouc natočili videa se znakováním a postupně je zavěšujeme na náš web. Rádi bychom v této spolupráci pokračovali a portfolio videí pro neslyšící rozšiřovali.“

V České republice žije podle České unie neslyšících zhruba půl milionu sluchově postižených lidí, z toho zhruba 35 tisíc lidí je prakticky neslyšících nebo zcela hluchých od narození, případně postižení nastalo před započetím školní docházky.