AKTUALITA | 5. 5. 2021 Návštěvníci se s trojrozměrnou plastikou Diamant světoznámého maďarsko-francouzského výtvarníka Victora Vasarelyhoí setkají ve stálé expozici Století relativity, ale její nákup byl koncipován již s ohledem na přípravu stálé expozice SEFO.

AKTUALITA | 5. 5. 2021

Trojrozměrnou plastikou Diamant světoznámého maďarsko-francouzského výtvarníka Victora Vasarelyho se může od letošního dubna pochlubit Muzeum umění Olomouc. Návštěvníci se s ní setkají ve stálé expozici Století relativity, ale její nákup byl koncipován již s ohledem na přípravu stálé expozice Středoevropského fóra (SEFO). 

„Zde sehraje tato prostorově atraktivní plastika dominantní roli nejen svým rozměrem, ale především svojí originalitou a výtvarnou kvalitou,“ říká zástupkyně ředitele MUO Gina Renotière, která zastupuje muzeum při jednáních s Pierrem Vasarelym, jediným vlastníkem a správcem autorských práv Victora Vasarelyho.

Victor Vasarely patří mezi ústřední osobnosti SEFO. Tento světově proslulý maďarsko-francouzský malíř, kreslíř, grafik, sochař a autor realizací v oblasti užitého umění a architektury v mnoha zemích Evropy se jako jeden z mála středoevropských umělců naplno prosadil v západním světě. Navíc je považován za otce op artu, jednoho ze zásadních uměleckých směrů druhé poloviny 20. století. 

Stal se nositelem řádu francouzské Čestné legie a Guggenheimovy ceny a jeho díla obdivují návštěvníci významných světových institucí jako jsou Museum of Fine Arts v Bostonu, Tate Gallery v Londýně či Fine Arts Museum v San Franciscu. V České republice vlastní největší sbírku Vasarelyho prací právě Muzeum umění Olomouc, které od roku 2006 systematicky doplňuje kolekce středoevropského umění pro již zmíněnou expozici SEFO. Ve sbírkách muzea je momentálně třiatřicet Vasarelyho grafik. 

„Dále vlastníme obraz C – 43 / Terek z roku 1951, který vznikl v období přerodu umělcovy geometrizující periody v kinetické umění. Díla tohoto období jsou na uměleckém trhu nedosažitelná,“ zdůrazňuje Gina Renotière. 

Sbírky MUO se mohou pochlubit také Vasarelyho velkoformátovou tapiserie Harmas z roku 1966, kterou lze zařadit mezi umělcova klíčová díla. 

„Vznikla ve Vasarelyho vrcholném tvůrčím období. Jedinečnost tapiserie podtrhuje i fakt, že byla zhotovena v královské manufaktuře v Aubussonu, která je od roku 2009 zapsána na seznamu UNESCO jako Patrimoine culturel immatériel de l‘humanité (Nehmotné kulturní dědictví lidstva) a jež během své 600 leté historii vytvořila gobelíny podle předloh těch nejvýznamnějších autorů své doby,“ podotýká Gina Renotière.

Diamant je již druhou plastikou Victora Vasarelyho určenou pro stálou expozici SEFO. Tou první je téměř dva a půl metru vysoká TER F2. Ke snaze o získání unikátních děl Victora Vasarelyho vede Muzeum umění v Olomouci nejen potřeba vyvolaná přípravou expozice SEFO, ale rovněž spolupráce s Fondation Vasarely v Aix en Provence, která se postupně a systematicky rozvíjí od uskutečnění výstavy Victora Vasarelyho v Muzeu umění Olomouc v roce 2007. „Tato výstava byla zatím jedinou profilovou prezentací Vasarelyho tvorby u nás a samozřejmě hrála významnou roli v rozvoji naší spolupráce s Pierrem Vasarelym, prezidentem Fondation Vasarely a také umělcovým vnukem,“ připomíná Renotière.

Victor Vasarely, Diamant, 1966/2016