AKTUALITA | 14. 4. 2015 Ke vzájemné spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a Muzea umění Olomouc se v pondělí smluvně zavázali rektor Jaroslav Miller a ředitel muzea Michal Soukup.

AKTUALITA | 14. 4. 2015

Ke vzájemné spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a Muzea umění Olomouc se v pondělí smluvně zavázali rektor Jaroslav Miller a ředitel muzea Michal Soukup. Rámcová smlouva se týká zejména odborné a výzkumné činnosti, ale současně otevírá oběma stranám větší možnosti při přípravě výstavních projektů, v edukační činnosti nebo v oblasti dobrovolnictví. Představitelé obou institucí se také shodli na jedinečnosti projektu Středoevropského fóra Olomouc a potřebě jeho dokončení.

Uzavření smlouvy iniciovala Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého, jejíž pracovníci připravují spolu s Přírodovědeckou fakultou UP, Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů a Centrem regionu Haná mezioborovou platformu pro průzkum uměleckých děl. „Byli bychom rádi, aby Muzeum umění Olomouc se svými prestižními sbírkami hrálo v tomto projektu velký význam,“ vysvětlila Jana Zapletalová z Katedry dějin umění. Smlouva však podle ní přinese bonusy také studentům. „Budou mít možnost absolvovat stáže v muzeu, společně vytvářet lektorské programy a získávat během studia potřebné zkušenosti z praxe,“ doplnila.

„Univerzita a muzeum jsou instituce s výrazným kulturním poselstvím, které by neměly existovat vedle sebe, nýbrž by měly velmi těsně spolupracovat. A tato smlouva je základem pro naši synergii,“ řekl při podpisu smlouvy rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Muzeum umění má podle něj pro univerzitu velký potenciál. „Mám dojem, že tyto možnosti dosud nebyly adekvátně využity. A udělám vše pro to, aby duch této smlouvy byl naplněn konkrétním obsahem,“ dodal.

„Univerzita Palackého je pro nás strategický partner. S některými odbornými pracovišti, například s Katedrou dějin umění nebo Katedrou výtvarné výchovy ostatně intenzivně spolupracujeme už nyní. Ovšem tato smlouva dává našim kontaktům nový a dlouhodobější rozměr a širší možnosti,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup.

Představitelé institucí hovořili také o Středoevropském fóru Olomouc. Cílem projektu, jehož stavební část neuspěla v roce 2011 s žádostí o evropskou dotaci, je podchycovat výtvarnou kultury středoevropského regionu po 2. světové válce a jeho součástí má být nový centrální depozitář uměleckých děl, mezinárodní badatelské a školící centrum včetně velké knihovny. Podle rektora Univerzity Palackého by mělo být Středoevropské fórum dokončeno a je připravený projektu osobně pomoci. „Podpory se velice vážím. A věřím, že také rektorův hlas v budoucnu pomůže k tomu, abychom projekt dokončili,“ dodal Soukup.