Tisková zpráva | 27. 1. 2016

Tisková zpráva | 27. 1. 2016

Jedenáct krátkodobých výstav letos připravuje Muzeum umění Olomouc. V roce, kdy si připomíná 65 let od založení, návštěvníci uvidí například výstavu obrazů 19. století z olomouckých sbírek, prezentaci muzejní sbírky kresby nebo neznámé fotografie Jindřicha Štreita. Nejvýznamnější projekt si ale muzeum nechává na konec roku. Výstava Šumění andělských křídel provede diváky současně v Muzeu moderního umění a Arcidiecézním muzeu Olomouc tradicí zobrazování andělů od středověku po současnost. Kromě krátkodobých výstav muzeum nabídne i nově instalované stálé expozice ve všech objektech.

Muzeum umění zahájí sezónu 25. února čtvrtou Olomouckou obrazárnou, poslední z řady výstav, které postupně od roku 1994 diváky seznamovaly s významnými obrazy z olomouckých sbírek. „Po úspěšných expozicích italského, nizozemského a středoevropského malířství se zaměříme na evropské malířství devatenáctého století. Vystavíme reprezentativní výběr nejlepších děl českých, moravských, německých, rakouských, ale i francouzských, italských nebo španělských malířů,“ uvedl ředitel Michal Soukup. Mezi zastoupenými autory nechybějí například Václav Brožík, Vojtěch Hynais, Antonín Chittussi, Julius Mařák, Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Alfons Mucha, ale také zahraniční malíři Gabriel von Max, Hans Makart, Leopold Kupelwieser, Daniel Hernández Morillo nebo Adolf Hölzel.

V letošním roce si jedna z nejvýznamnějších institucí svého druhu u nás připomíná 65 let od svého vzniku. Více prostoru proto věnuje prezentaci svých bohatých sbírek. „Nejdůležitější v tomto směru bude dubnová výstava nazvaná Uhlem, štětcem, skalpelem, která představí sbírku kresby. Prostřednictvím exponátů z našich fondů zmapujeme proměny kreslířského umění od staré kresby až téměř po současnost,“ řekla vedoucí odboru moderního a současného umění Gina Renotière. Muzeum ale podle ní letos chystá i několik výstavních sond do jednotlivých sbírkových okruhů. Výstavu sbírky kresby doplní komorní výstava zaměřená na motivy květů v kresbách autorů art brut, od srpna muzeum výběrově představí unikátní kolekci grafik 70. – 90. let 20. století, kterou získalo v roce 2015, a od konce listopadu vystaví dokumentaci a záznamy akčního umění.

Vyvrcholením výstavního plánu v jubilejním 65. roce existence muzea pak bude od konce října výstava Šumění andělských křídel. „Šedesát let existence Muzea umění jsme si připomněli bilanční výstavou Od Tiziana po Warhola, která probíhala jak v Muzeu moderního umění, tak v Arcidiecézním muzeu. K letošnímu výročí připravujeme také projekt, který oba olomoucké objekty propojí. Šumění andělských křídel diváky seznámí s tradicí zobrazování andělských bytostí, od středověku až po současnost, od témat, kde hraje anděl úlohu hlavní, přes vedlejší či doprovodné role až k volným ‚osvobozeným‘ andělským motivům v umění 20. století,“ přiblížil náročný projekt Soukup. Část vystavených exponátů pochází ze sbírek Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc i z arcibiskupských sbírek v Kroměříži, velká část ale bude zapůjčena ze státních i církevních institucí, ze soukromých sbírek i ateliérů umělců.

Kromě krátkodobých výstav muzeum nabízí i stálé expozice, a to jak v Muzeu moderního umění a Arcidiecézním muzeu Olomouc, tak v Arcidiecézním muzeu Kroměříž, které sídlí v kroměřížském zámku. Dvě z nich letos čeká reinstalace. Zatímco expozice moderního umění Století relativity se po stavebních úpravách Muzea moderního umění otevře na konci června jen s drobnými změnami, stálá expozice Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu Olomouc se při příležitosti 10. výročí otevření dočká větších zásahů. „Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a jejího obsahu. Objeví se i dosud nevystavené exponáty,“ doplnil zástupce ředitele Ondřej Zatloukal. Expozici, která bude slavnostně otevřena 2. června, navíc díky spolupráci s newyorským Metropolitním muzeem dočasně obohatí obraz slavného španělského manýristy El Greca.

Muzeum umění Olomouc | Výstavní plán 2016

Olomoucká obrazárna IV
Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek
25. 2. – 25. 9. 2016 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE
Počtvrté a naposledy úročíme mnohaleté bádání v olomouckých sbírkách obrazů. Po úspěšných expozicích italského, nizozemského a středoevropského malířství se věnujeme malířům 19. století. Uvidíte díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Alfonse Muchy, ale také zahraničních malířů Gabriela von Maxe, Hanse Makarta, Leopolda Kupelwiesera, Daniela Hernándeze Morilla nebo Adolfa Hölzela.

Chrám věd a múz
450 let Vědecké knihovny v Olomouci
7. 4. – 12. 6. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET
Při příležitosti 450 let od založení Vědecké knihovny v Olomouci se naskýtá možnost podrobně přiblížit nejen historii a vývoj této pozoruhodné instituce, ale také rozmanitost jejích knižních fondů. Výstava je rozdělena do tří samostatných expozic – v Muzeu umění Olomouc, Vlastivědném muzeu Olomouc a Vědecké knihovně v Olomouci. V Muzeu umění představíme nejcennější exponáty z historických fondů knihovny.

Uhlem, štětcem, skalpelem…
Sbírka kresby Muzea umění Olomouc
28. 4. – 25. 9. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ 
Zmapujeme proměny kreslířského umění od staré kresby až téměř po současnost. Nejvíce však bude zastoupeno 20. století. V intimní formě a instalaci se seznámíte se všemi základními tendencemi první poloviny 20. století – od symbolismu, expresionismu, kubismu a civilismu až po abstraktní výboje a surrealismus. Druhou polovinu 20. století budou zastupovat lyrická či gestická abstrakce, experimenty 60. let, konceptuální tendence i postmoderna.

Květy a jiné světy 
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
28. 4. – 14. 8. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE
Motivy květů a květenství v tvorbě autorů art brut. Do imaginativního světa vás zavedou díla respektovaných tvůrců art brut, tedy umění v původním, surovém stavu, například pozoruhodné kresby dnes světoznámé Anny Zemánkové, přeludné květy Cecilie Zemánkové, Adély Ducháčové, Josefa Kotziana, Anny Haskel i zatím neznámých tvůrců.

Memento Tiziani
Příběhy Proměn v dílech současných umělců
19. 5. – 25. 9. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ, GALERIE ORLOVNA
Tizianův obraz Apollo a Marsyas a jeho zapůjčení na výstavu renesančního umění v Metropolitním muzeu v New Yorku jsou inspirací pro výstavu, jejímž leitmotivem budou parafráze celosvětově známého unikátu kroměřížských sbírek. Pořadatelé z Galerie Orlovna již k účasti vyzvali více než stovku renomovaných výtvarných umělců. Na projektu participuje také Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a řada dalších institucí.

Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě
Reinstalace stálé expozice
OD 2. 6. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006, letos si tedy připomínáme deset let jeho existence. Desetiletý provoz muzea prověřil možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Získané zkušenosti zúročíme při komplexní obměně expozice. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a její obsahové výpovědi. Do expozice zařadíme také nové i dosud nevystavené exponáty, například křídla gotického oltáře z Lubiny. Připravujeme knižního Průvodce a rozšíření dosavadní nabídky edukačních pomůcek. Vedle dětského průvodce a kolekce výpravných samoobslužných listů plánujeme vytvoření aktivní návštěvnické zóny přímo v expozici.

Ad maiorem Dei gloriam
300 let kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci
2. 6. – 25. 9. 2016 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | AMBIT
V únoru uplyne 300 let od vysvěcení významného barokního kostela Panny Marie Sněžné, který je jednak kostelem univerzitním, jednak je spjatý s působením jezuitského řádu v Olomouci. V roce 2016 si přitom současně připomínáme 450. výročí příchodu jezuitů do města. Výstava představí význam kostela v souvislostech historických, umělecko-historických i v kontextu dějin Olomouce.

Století relativity
Stálá expozice výtvarného umění 20. století
OD 30. 6. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | OBRAZÁRNA, MANSARDA
Po rekonstrukci vnitřního vybavení znovu otevíráme stálou expozici toho nejlepšího z našich bohatých sbírek umění 20. století. Bouřlivým vývojem především české moderní výtvarné kultury vás provede 140 exponátů od 120 autorů. V expozici jsou výběrově zastoupeni také autoři z Maďarska, Polska a Slovenska. Její součástí je CEAD point – databáze středoevropského umění. Uvidíte i nové exponáty, například tapiserii Harmas Victora Vasarelyho. Připravujeme i knižního Průvodce a rozšíření samoobslužných edukačních aktivit.

Jindřich Štreit
Neznámé fotografie 1978 – 1989
30. 6. – 30. 10. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET
Výstava jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů, jehož proslavila dokumentace venkovského života v období skomírajícího socialismu. Štreitovo životní jubileum připomeneme výstavou doposud nevystavovaných fotografií, které vznikly před rokem 1989. Jejich nález byl překvapením i pro samotného autora. Výstava a kniha vzniká ve spolupráci Muzea umění Olomouc a Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě.

Grafika 70. – 90. let 20. století
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
18. 8. – 6. 11. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE
Kolekci bezmála sto dvaceti kvalitních velkoformátových tisků získalo muzeum darem v roce 2015. Na výstavě uvidíte jak díla Jiřího Anderleho, Marie Blabolilové, Ondřeje Michálka, Aleny Laufrové či Jiřího Sozanského, tak autorů, jejichž práce ve sbírce doposud chyběly (Michal Cihlář, Eva Hašková, Jan Antonín Pacák, Miloslav Polcar, Matěj Svoboda nebo Milena Šoltézová).

Kabinet kresby a grafiky
Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého
OD 8. 9. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ
Pouhých 67 listů s kresbami se dochovalo v kroměřížské sbírce staré kresby, a přesto je kolekce považována za výjimečnou a zcela rovnocennou proslulé obrazové sbírce. Jsou v ní totiž zastoupena všechna tehdejší důležitá centra italského výtvarného dění: Florencie, Bologna, Siena, Milán, Janov, Řím či Benátky. Při příležitosti otevření Kabinetu kresby vydáme sbírkový katalog. Vzhledem k citlivosti materiálu nebudou vystaveny originály, nýbrž faksimile.

Šumění andělských křídel
Anděl v evropském výtvarném umění
27. 10. 2016 – BŘEZEN 2017
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE
Seznámíme vás s dlouhou vizuální tradicí zobrazování andělských bytostí, od středověku až po současnost, od témat, kde hraje anděl úlohu hlavní, přes vedlejší či doprovodné role až k volným „osvobozeným“ andělským motivům v umění 20. století. Část exponátů pochází ze sbírek Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc i z arcibiskupských sbírek soustředěných v Kroměříži, většinou ale budou exponáty zapůjčeny ze státních i církevních institucí, ze soukromých sbírek i ateliérů umělců.

Fenomén Ateliér 
Autorské knihy studentů J. H. Kocmana 
24. 11. 2016 – 26. 2. 2017
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET
Tvorba studentů Ateliéru papír a kniha, který v roce 1998 založil a vede zásadní osobnost tzv. brněnského okruhu, protagonista konceptuálního myšlení Jiří Hynek Kocman. Jeho studenti zkoumají a interpretují papír a knihu s ohledem na materiál, strukturu a funkci. Představíme autorské papíry, autorské knihy, knihy – objekty, paper – artové objekty a instalace studentů i Jiřího Hynka Kocmana.

Akční umění I
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

24. 11. 2016 – 26. 2. 2017 
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE
Dokumentace a záznamy performancí, happeningů a body artu jsou v rámci naší sbírky fotografie výjimečný a v celostátním kontextu naprosto výjimečný celek. Objemný soubor převážně domácí produkce v časovém průřezu od 60. do 80. let 20. století začal budovat Ladislav Daněk (*1958) ve spolupráci s brněnským teoretikem Jiřím Valochem (*1946). Dnes již kolekce zahrnuje desítky sbírkových položek (Milan Knížák, Hugo Demartini, Zorka Ságlová, Petr Štembera, Jan Mlčoch a další).