AKTUALITA | 17. 8. 2021 Muzeum umění díky Trienále SEFO 2021 navázalo nové partnerství s Pevností poznání a rovnou se zapojilo do jejího nového projektu – městské badatelské hry Město poznání.

AKTUALITA | 17. 8. 2021

Muzeum umění díky Trienále SEFO 2021 navázalo nové partnerství s Pevností poznání a rovnou se zapojilo do jejího nového projektu – městské badatelské hry Město poznání.

Tu si poprvé budete moct vyzkoušet 18. srpna. Hra je plná tajemství, záhad, šifer i důmyslných úkolů. Hráče zavede na zajímavá místa v Olomouci a seznámí je také s některými klíčovými událostmi z české historie. 

Originální hra je určena pro rodiny s dětmi, party kamarádů i pro ty, kteří si ji chtějí vyzkoušet sami na vlastní pěst. Začíná v Pevnosti poznání, kde soutěžící dostanou batůžek s prvními indiciemi, které je provedou centrem Olomouce. Podívají se například do kostela, kavárny nebo parku. 

„Badatelé půjdou po stopách smyšleného vědce Artura, který svými vynálezy usnadnil život spoustě lidí. Protože se ale bál, že by se jeho plánky a nákresy dostaly do nesprávných rukou, ukryl je na konci života na bezpečné místo. A vymyslel sérii úkolů, bez jejichž splnění se k materiálům nikdo nedostane. V našem příběhu hraje ještě důležitou roli jeho pravnuk Erik, ale víc nechci prozrazovat, “ řekl autor hry Ondřej Biemann, který je absolventem Geoinformatiky a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a zároveň působí jako lektor a průvodce v Pevnosti poznání. Student je rovněž čerstvým držitelem ceny děkana PřF, kterou získal za Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje.

Do projektu se kromě Muzea umění zapojilo také Divadlo na cucky, Výstaviště Flora Olomouc a Kartografie PRAHA, a.s

Hra startuje 18. srpna a první čtyři dny bude v rámci zkušebního provozu k dispozici zdarma. 

Zájemci si mohou termíny rezervovat telefonicky nebo osobně v pevnostní pokladně. Více o pravidlech na www.pevnostpoznani.cz 

Olomouc židovská

Vyzkoušet můžete i naši aplikaci do chytrých telefonů Olomouc Židovská. Stačí si do mobilního telefonu stáhnout aplikaci Actionbound, v níž najdete chytrého multimediálního společníka „Olomouc židovská“, který vás seznámí s kulturní a intelektuální historií židovské komunity ve městě.