AKTUALITA | 6. 5. 2014 Více než dvě stovky uměleckých děl českého symbolismu a některá z nich vůbec poprvé představuje od 7. května do 7. září polským divákům výstava Vládcové snů v Mezinárodním centru kultury v Krakově.

AKTUALITA | 6. 5. 2014

Více než dvě stovky uměleckých děl českého symbolismu a některá z nich vůbec poprvé představuje od 7. května do 7. září polským divákům výstava Vládcové snů v Mezinárodním centru kultury v Krakově. Jedinečný projekt, zahrnující obrazy, sochy, kresby, grafiky, ale také knihy z let 1880–1914, vznikl ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae a Muzeem umění Olomouc, které jej v rozšířené variantě a pod názvem Tajemné dálky uvede v listopadu tohoto roku.

Výstava Vládcové snů, nad níž převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman, představuje podle kurátorky Anežky Šimkové z Muzea umění Olomouc specifickou část výtvarné scény v českých zemích mezi lety 1880 a 1914 ovlivněnou symbolismem, uměleckým směrem, který hlubokým zájmem o sen a fantazii zásadně ovlivnil umění celého 20. století. „Datace výstavy je pomyslně rámována otevřením budovy Národního divadla v Praze a začátkem první světové války,“ vysvětlila Šimková.

Obrazy, plastiky, kresby, grafiky, knihy a časopisy vystavené v Mezinárodním centru kultury v Krakově pocházejí z veřejných a soukromých sbírek v České republice a z jedné soukromé sbírky v Norsku. Exponáty podle Šimkové poukazují na výraznou linii umění českého symbolismu a jeho forem. „Výstava, jejíž koncepci připravil pražský historik umění Otto M. Urbana, poprvé uvádí český symbolismus jako samostatný fenomén. Doposud byl totiž prezentovaný jen jako kapitola v rámci širších projektů o umění na přelomu 19. a 20. století,“ vyzdvihla význam projektu kurátorka, která zajistila často komplikované zápůjčky desítek uměleckých děl.

Krakovští diváci tak vedle sebe uvidí kolem 220 exponátů jak věhlasných a uznávaných autorů, jako jsou Alfons Mucha, Max Švabinský, František Bílek, Josef Váchal nebo Jan Zrzavý, tak práce autorů méně známých i dosud nevystavených. „Společným jmenovatelem všech exponátů je využití symbolu, náznaku, sugesce pro poznávání podstaty skutečnosti,“ dodala kurátorka s tím, že k výstavě, která potrvá do 7. září, vydává Mezinárodní centrum kultury samostatnou polsko-anglickou publikaci.

Za českým symbolismem však není nutné cestovat do Krakova, protože Muzeum umění Olomouc bude výstavní projekt v rozšířené podobě a pod názvem Tajemné dálky reprízovat od 6. listopadu do konce února příštího roku. „Naši výstavu, pro kterou jsme vyhradili největší výstavní sál, obohatíme o další významná díla ze státních institucí, například z Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Památníku národního písemnictví,“ naznačila Šimková. Stejně jako polskou premiéru také olomouckou výstavu doplní výpravná publikace. Vydává ji nakladatelství Arbor vitae v české a anglické mutaci a poskytne čtenářům širší obraz českého symbolismu, nejen ve výtvarném umění, ale i literatuře a divadle.

Jak upozornil ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup, Vládcové snů jsou další z řady projektů, které společně připravili olomoučtí odborníci s krakovskými kolegy. „Například již v roce 2001 v Krakově reprízovali naši výstavu Mezi tradicí a experimentem, v roce 2010 pak z olomouckých sbírek sestavili expozici Dům milovníka umění, vloni jsme si naopak my vypůjčili výstavu Krakovští Židé mezi světovými válkami,“ jmenoval příklady dlouholeté spolupráce Soukup. V těchto dnech také probíhá v Arcidiecézním muzeu výstava Tajemství skrytá pod zemí, která porovnává archeologické výzkumy na Dolním náměstí v Olomouci a Hlavním náměstí v Krakově. Příkladná spolupráce kulturních institucí by podle Soukupa mohla být jedním z předpokladů pro uzavření partnerství měst, o které představitelé Olomouce v těchto dnech usilují. Proto také spolu s ředitelem muzea cestovali na zahájení výstavy Vládcové snů náměstci olomouckého primátora Ladislav Šnevajs a Ivo Vlach.