Tisková zpráva | 22. 6. 2015

Olomouc | 22. 6. 2015

Soubor více než dvou set fotografií nejvýznamnějších českých autorů představí Muzeum umění Olomouc od 2. července do 6. září ve švédské Landskroně. Vůbec první rozsáhlá přehlídka české fotografie ve Skandinávii zahrnuje jak klasiky jako Drtikol, Funke, Rössler a Sudek, tak i současné autory. Výstava vznikla ve spolupráci s historikem fotografie Vladimírem Birgusem. Muzeum v Landskroně vydává k výstavě obsáhlou anglicko-švédskou publikaci o 274 stranách.

Výstava nazvaná View Czech Republic, nad níž převzala záštitu ředitelka Českého centra ve Stockholmu Alena Schagen, je podle kurátorky Štěpánky Bieleszové z Muzea umění Olomouc průlomový počin. „Podle všeho se nám podařilo připravit skutečně první rozsáhlou přehlídku české fotografie ve Švédsku, která bude výběrově představovat mnohé z nejvýznamnějších a nejznámějších českých fotografů 20. a 21. století,“ vyzdvihla význam výstavy Bieleszová. 

Fotografie pocházejí jak ze sbírky Muzea umění Olomouc, které vlastní třetí největší veřejnou fotografickou kolekci u nás, tak i ze soukromých sbírek a ateliérů žijících autorů. Soubor podle Bieleszové dokládá vysokou úroveň české fotografie. „Koncepce výstavy vznikala postupně, v součinnosti s kurátorem Björnem Anderssönem. Ten byl doslova nadšen, když poprvé v Olomouci viděl širší výběr pro výstavu, kde samozřejmě dominovala jména jako František Drtikol, Josef Sudek, Jan Saudek, Emila Medková,“ vzpomněla historička umění. 

Výstava je rozdělena do sedmi celků. Kolekci fotografické avantgardy připravil Vladimír Birgus, který také sestavil soubor z děl současné generace. Birgus je také kurátorem dílčí samostatné expozice Dity Pepe. Bieleszová je kurátorkou části týkající se české fotografie 40. až 70. let 20. století a koncipovala soubor experimentálních fotografií z 60. let od autorů sdružených ve skupině DOFO. Společně s Birgusem a Anderssönem se podílela i na výběru exponátů pro samostatné výstavy Jindřicha Štreita a Viktora Koláře. „Jejich fotografie dokumentují devastaci lidí i prostředí v době doznívající totality osmdesátých let,“ doplnil Birgus.

Muzeum ve švédské Landskroně již několik let intenzivně buduje centrum evropské fotografie. Kromě sběratelské činnosti, zaměřené převážně na domácí fotografii, pořádá velké mezinárodní přehlídky. Výstava View Czech Republic je úvodním projektem druhého ročníku fotografického festivalu Landskrona Foto, který bude zahájen 20. srpna a v jehož programu jsou například výstavy proslulých fotografů Duanea Michalse či Borise Michajlova. Festival, jehož iniciátorem a ředitelem je někdejší šéf městského odboru kultury Göran Nyström, vloni představil například výstavu světoznámé americké fotografky Nan Goldinové nebo velkou přehlídku turecké fotografie. „Česká fotografie, a to nejen ta avantgardní, má ve světě dobrý zvuk. Jsme rádi, že můžeme tak obsáhlou kolekci plnou zvučných jmen ve Švédsku vystavit. Jsem si jistý, že to bude pro naše diváky atraktivní a inspirativní,“ zhodnotil potenciál výstavy Nyström s tím, že v následujícím roce se reprezentativní výstavy pravděpodobně dočká japonská a irská fotografická scéna.