AKTUALITA | 16. 1. 2019 Celkem 150 686 návštěvníků zavítalo minulý rok na výstavy v Muzeu umění Olomouc. Nejvíce lidí – téměř devět a půl tisíce – přišlo do konce kalendářního roku na výstavu Rozlomená doba 1908-1928, která skončí až letos 27. ledna.

AKTUALITA | 16. 1. 2019

Celkem 150 686 návštěvníků zavítalo minulý rok na výstavy v Muzeu umění Olomouc. Nejvíce lidí – téměř devět a půl tisíce – přišlo do konce kalendářního roku na výstavu Rozlomená doba 1908-1928, která skončí až letos 27. ledna.  Do celkových čísel není započítána návštěvnost akcí v Divadle hudby, které je součástí Muzea umění.

Návštěvnost v jednotlivých budovách:

Muzeum moderního umění: 51 973 lidí (krátkodobé výstavy + stálá expozice + výstavy v Café 87 a v Divadle hudby)

Arcidiecézní muzeum Olomouc: 47 847 lidí (krátkodobé výstavy + stálá expozice)

Arcidiecézní muzeum Kroměříž: 50 866 lidí (krátkodobé výstavy + stálé expozice)

Do Muzea umění přišlo loni celkem 150 686 lidí, což je zhruba o 16 tisíc návštěvníků méně než v roce předchozím. „Je to dáno tím, že stálá expozice Století relativity v Muzeu moderního umění byla více než dva měsíce uzavřena kvůli reinstalaci. Zájemci ji mohli navštívit až od 8. března 2018,“ uvedl ředitel Muzea umění Michal Soukup s tím, že v roce 2017 navštívilo Muzeum moderního umění přes 66 tisíc lidí.

Nejúspěšnější loňskou výstavou se stala Rozlomená doba 1908 – 1928 / Avantgardy ve střední Evropě, kterou od 21. 9. do 31. 12. 2018 zhlédlo 9480 zájemců. Vzhledem k tomu, že výstava trvá až do 27. ledna, není počet návštěvníků zdaleka konečný (k 15. 1. 2019 ji navštívilo již 10 789 lidí). Denně si tak prohlédne díla nejlepších středoevropských avantgardistů průměrně 111 návštěvníků.

Druhou nejúspěšnější krátkodobou výstavou MUO a nejnavštěvovanější výstavou v Arcidiecézním muzeu Olomouc byly Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého, kterou vidělo 7309 lidí. Pomyslnou třetí příčku pak obsadila výstava Abstrakce.PL, kterou navštívilo 5708 lidí.

Nejvíce lidí zavítalo do Muzea umění 18. května během akcí Olomoucké muzejní noci, a to 1290.

V roce 2018 Muzeum umění uspořádalo 35 krátkodobých výstav (včetně výstav přecházejících z roku 2017) a zájemci mohli vidět 7 stálých expozic.

Co chystá Muzeum umění pro své návštěvníky v letošním roce najdete ZDE.