AKTUALITA | 3. 2. 2022 Návštěvníci Muzea umění mohou ode dneška spatřit jedinečnou retrospektivní výstavu významného českého expresivního malíře působícího ve Šternberku - Petra Zlamala. Představí vám jeho tvorbu mezi léty 1958 až 2021.
Petr Zlamal
Malíř, kreslíř, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby se narodil 21. března 1949 v Olomouci, ale žije a působí ve Šternberku. Mezi léty 1968 až 1974 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru monumentální malby u profesora Arnošta Paderlíka. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva kultury ČR. V soukromých sbírkách jeho práce nalezneme kromě České republiky v Německu, Rakousku, Itálii, Anglii, USA a Austrálii.

AKTUALITA | 3. 2. 2022

Ve čtrnácti letech měl první výstavu v tehdejším olomouckém Divadle Oldřicha Stibora, už tehdy – na počátku 60. let 20. století – bylo jasné, že se v Petrovi Zlamalovi rodí výrazná osobnost českého malířství. Nyní, téměř po šedesáti letech, mohou návštěvníci Muzea umění Olomouc spatřit retrospektivní výstavu tohoto významného českého expresivního malíře.

Vstup do výstavy je po celý den 3. února ZDARMA!
Vernisáž avizovaná na 18.30 byla z epidemiologických důvodů zrušena.

Jádro výstavy koncipovala její autorka Martina Vítková na principu srovnávání prací z různých období umělcovy činnosti. A to tak, aby diváci měli možnost co nejlépe vnímat a porovnávat vývoj malířovy tvorby z hlediska jeho hlavních námětů (figurální scény, krajina, zátiší) i z hlediska proměn jeho malby jako takové.

Vzhledem k poměrně značným rozměrům Zlamalových obrazů je výběr vystavených děl velmi koncentrovaný. Téměř zásadně jde o výškové formáty, většinou o rozměru 160 x 140 centimetrů, někdy směřující ke čtvercovému formátu. Malíř navíc tvoří již řadu desetiletí každý den, takže rozsah jeho dosavadní tvorby je mimořádně rozsáhlý a má deníkový charakter. „Návštěvníci uvidí kolem 50 obrazů vybraných z několika set děl. A jako specialitu navíc jsme pro ně připravili díky vstřícnosti umělce možnost volně si listovat jeho skicáky od 80. let až do současnosti. Což je jedinečná a málo vídaná příležitost blíže nahlédnout do umělcovy tvůrčí dílny,“ popisuje kurátor výstavy Ladislav Daněk. 

Retrospektivní výstava Petra Zlamala, souputníka a spolužáka některých členů volného seskupení 12/15, představuje umělcovu pozoruhodnou figurativní i krajinářskou tvorbu vyznačující se svrchovaným malířským výrazem a citem pro neokázalou výrazovou monumentalitu. Autor v minulosti preferoval představení své aktuální tvorby z posledních dvou tří let, výjimkou byla výstava v roce 2009 uspořádaná k jeho šedesátinám v Galerii G (dnešní Galerie města Olomouce). Současná retrospektiva je tedy mimořádnou příležitostí seznámit se s jeho volnou tvorbou v širokém časovém rozpětí.

VÝSTAVA | Petr Zlamal: V žáru malby (Tvorba 1958–2021)
ZAHÁJENÍ | 3. 2. 2022
UKONČENÍ | 8. 5. 2022
MÍSTO | Muzeum moderního umění, Salon a Kabinet
AUTORKA | Martina Vítková
KURÁTOR VÝSTAVY: Ladislav Daněk
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Vlastimil Sedláček
GRAFICKÝ DESIGN | Vladimír Vaca
LEKTORSKÉ PROGRAMY | David Hrbek