AKTUALITA | 22. 7. 2016 Už jen do 4. září bude v Arcidiecézním muzeu Olomouc vystavený obraz světoznámého španělského manýristy El Greka Klanění pastýřů. Jako pocta před jeho návratem do Metropolitního muzea v New Yorku se uskuteční happening, jehož výsledkem bude živý obraz inspirovaný tímto slavným plátnem. Muzeum umění Olomouc nyní hledá adepty na ztvárnění jednotlivých postav.

AKTUALITA | 22. 7. 2016

Už jen do 4. září bude v Arcidiecézním muzeu Olomouc vystavený obraz světoznámého španělského manýristy El Greka Klanění pastýřů. Jako pocta před jeho návratem do Metropolitního muzea v New Yorku se uskuteční happening, jehož výsledkem bude živý obraz inspirovaný tímto slavným plátnem. Muzeum umění Olomouc nyní hledá adepty na ztvárnění jednotlivých postav.

Jste podobní některé z postav z Klanění pastýřů? Víte o někom, kdo by mohl být některým z El Grekových pastýřů nebo členem Svaté rodiny? Muzeum umění Olomouc nabízí příležitost „zahrát“ si v živém obrazu a zúčastnit se fotografického happeningu, který se uskuteční v Arcidiecézním muzeu v pondělí 29. srpna. „Podloubí a prostředí na muzejním nádvoří jsou při určitém úhlu pohledu podobné scenérii z El Grekova obrazu. Napadlo nás, že bychom tuto podobnost mohli zaznamenat formou živého obrazu,“ řekl vedoucí edukačního oddělení Marek Šobáň.

Fotografie, kterou pořídí profesionální fotograf, nahradí v expozici originální obraz od 8. do 18. září. „Fotografii necháme vytisknout na plátno ve stejné velikosti jako El Grekův obraz. Takže účastníci happeningu se pak uvidí přímo v galerii,“ vysvětlil Šobáň. Muzeum také účastníkům fotografii vytiskne a poskytne v elektronické podobě. Objeví se i v časopisu Muzeion a na muzejních webových stránkách a sociálních sítích.

Jak se konkurzu na postavy z El Grekova obrazu zúčastnit? Stačí do 22. srpna zaslat portrétní fotografie na email soban@olmuart.cz, nebo se po předchozí domluvě představit osobně (kontaktní osoba: Marek Šobáň, tel. 585 514 174).

El Grekovo Klanění pastýřů do Olomouce zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 – 1610 je součástí oslav deseti let od otevření Arcidiecézního muzea Olomouc. Při této příležitosti se také dočkala komplexní obměny jeho stálá expozice Ke slávě a chvále.