AKTUALITA | 31. 1. 2020 Po téměř čtrnácti letech opouští řady zaměstnanců Arcidiecézního muzea v Kroměříži kurátorka Martina Miláčková. Nově se od 1. února postaví do čela Muzea Kroměřížska, kde nahradí na postu ředitele Jiřího Stránského, který odchází do penze.

AKTUALITA | 31. 1. 2020

Z Arcidiecézního muzea Kroměříž do křesla ředitelky Muzea Kroměřížska se od 1. února přesouvá Martina Miláčková. Končí tak její téměř čtrnáct let dlouhé působení v řadách zaměstnanců Muzea umění. To jí za její práci děkuje, gratuluje k novému postu a těší se na další spolupráci.

„Nastoupila jsem do Muzea umění ještě při studiích. Měla jsem tehdy štěstí, že jsem začala pracovat v týmu pěti kolegů pod vedením dnešního ředitele muzea Ondřeje Zatloukala v nově vzniklém Arcidiecézním muzeu v Kroměříži. Díky tomu jsem si mohla zblízka vyzkoušet fungování takové instituce, a to od stěhování, přes starání se o sbírky až po unikátní spolupráci institucí jako Národní památkový ústav, Arcibiskupství olomoucké a MUO. To vše mi dalo velký základ pro mou novou pozici,“ říká Martina Miláčková. 

Jako jedno z největších pozitiv svého působení v Muzeu umění pak vidí v možnosti publikovat. „Všechny větší výstavy doprovázejí katalogy, což není obvyklá věc. Mnohá muzea to takto nedělají a z finančního hlediska ani nemohou. Jsem moc ráda, že jsem mohla publikovat a osvojit si tuto část práce kurátora.“

V nové pozici by ráda navázala se svým starým pracovištěm bližší spolupráci. „Nejsme konkurence, ale jsme partneři, a to je nosná myšlenka pro další spolupráci. Už nyní mám v hlavě několik projektů, které bychom mohli společně dělat. Jeden se váže k nově vzniklé expozici Muzea Kroměřížska – Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Byla bych ráda, aby ji doprovázela komentovaná prohlídka zámku zaměřená na setkání císaře Františka Josefa I. s carem Alexandrem III. v roce 1885,“ prozradila Martina Miláčková.

Ve funkci ředitele Muzea Kroměřížska nahradí Jiřího Stránského, který odchází do penze.


Martina Miláčková pracovala v Muzeu umění od roku 2006