MUZEJNÍ NOC PŘILÁKALA DO MUZEA UMĚNÍ TÉMĚŘ 1900 NÁVŠTĚVNÍKŮ

Muzejní noc 2024: KVOD: Kůň, voda, oheň a DJ
Muzejní noc 2024: KVOD: Kůň, voda, oheň a DJ

Volný vstup do všech výstav MUO, ale také workshop inspirovaný díly Michala Kalhouse a László Laknera, poslední komentovaná prohlídka výstavy Infinitum, představení nových intervencí ve stálé expozici Století relativity či zvuková instalace v Arcidiecézním muzeu – taková byla Muzejní noc 2024 v Muzeu umění. Do něj v pátek 17. května od 16:00 do 22:00 zavítalo téměř 1900 návštěvníků a nechyběli ani naši fotografové…podívejte se, jak se jim Muzejní noc podařilo zachytit.