AKTUALITA | 9. 9. 2021 Mezinárodní sympozium ICOM 2021 přiblížilo přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 a předeslalo hlavní téma Síla muzeí

AKTUALITA | 9. 9. 2021

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 přiblížilo přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 a předeslalo hlavní téma Síla muzeí

Součástí příprav Generální konference ICOM je Mezinárodní sympozium, které se koná rok před samotnou konferencí a seznamuje členy ICOM s přípravami, s místem konání, tématy i programem a podobou události. Stejně tomu tak bylo ve dnech 25. až 27. 8. 2021, kdy jsme představili podobu 26. generální konference ICOM Praha 2022, která bude historicky poprvé v hybridním formátu. Tento formát jsme představili a vyzkoušeli již letos. 

Mezinárodní sympozium začalo ve středu 25. 8. slavnostním večerem v Primátorské rezidenci. Město Praha je v rámci příprav důležitým partnerem a tato recepce patřila k největším, které se zde po pandemii COVID-19 konaly. Účastníky přivítal Jan Wolf, zastupitel hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. Přítomné dále přivítal náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, který ve svém projevu zmínil mimo jiné i přípravu nové definice muzea, jež je důležitá nejen pro muzejníky, ale i pro jejich zřizovatele. Dále promluvily předsedkyně Českého výboru ICOM a zástupkyně ředitele MUO Gina Renotière a Regine Schulz, předsedkyně poradní rady a členka exekutivy ICOM. Na závěr účastníky pozdravila Irena Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky a předseda Rady galerií České republiky, Jiří Jůza, zástupci nejvýznamnějších národních profesních organizací, které s Českým výborem ICOM dlouhodobě spolupracují. Slavnostní večer se za klavírního doprovodu nesl v uvolněném duchu příjemného networkingu. 

Ve čtvrtek 26. 8. proběhl hlavní program v  Nové budově Národního muzea. Dopoledne bylo představeno ústřední téma generální konference Síla muzeí. Vzdálení i přítomní řečníci prezentovali jednotlivá podtémata. K prvnímu Účel: Muzea a občanská společnost vystoupili Marek Pokorný a Marcelo A. Araujo, jejichž filozofické úvody poukázaly na stav společnosti, ale i ICOM. Druhé podtéma Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize představil Tomáš Sedláček. Podtéma Vize: Muzea a vedení bylo prezentováno skrze příspěvky Marka Prokůpka, jehož prezentaci statistického šetření o muzejním managementu z projektu INTERCOM, rozvinula Maria Vlachou, která se zaměřila na otázku osobních vztahů v muzeích. William Lobkowicz a Catherine Devine hovořili k tématu Doručení: Muzea a nové technologie a sdíleli své zkušenosti s přenášením aktivit muzeí do online prostředí. 

Odpoledne proběhla prezentace hybridního formátu a konferenční online platformy gCon, skrze kterou se vzdáleným účastníkům přenášelo již toto Mezinárodní sympozium. O současném stavu hledání nové definice muzeí v Česku referovali vynikající prezentací kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, Lucie Jagošová a Otakar Kirsch. Mezinárodní perspektivu připojili zahraniční řečníci Lauran Bonnila-Merchav a Bruno Brulon Soares, kteří se připojili z Brazílie a Kostariky. Následovaly příspěvky o současnému stavu i revizi Etického kodexu ICOM a k práci ICOM v oblasti udržitelného rozvoje. Ke konci odborného programu byl představen Strategický plán rozvoje ICOM 2022-2028 a oslavy 75. výročí založení Mezinárodní rady muzeí ICOM. Úspěšný den završila komentovaná prohlídka Historické budovy Národního muzea.  

Poslední den patřil Inspekční cestě. Představili jsme Kongresové centrum Praha a následně účastníci pokračovali na prohlídku Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Židovského muzea v Praze a Národní galerie Praha, kde předsedy mezinárodních i národních výborů ICOM přivítali ředitelé zmíněných institucí. Jednalo se o výběr míst, kde budou probíhat zasedání některých mezinárodních výborů, tzv. Off-site meetingy. Následně se účastníci Inspekční cesty přemístili historickou tramvají do Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea, kde se kromě off-site meetingů odehraje také slavnostní zahájení generální konference. V Národním technickém muzeum proběhla Hodina na otázky, v rámci které se vzdáleným účastníkům představilo Kongresové centrum Praha a navštívené muzejní instituce. Následně proběhla diskuse o detailech příprav konference. Zakončení Mezinárodního sympozia ICOM 2021 proběhlo s unikátním výhledem na Prahu, který nabízí veřejnosti přístupná střecha Národní zemědělského muzea. 

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 mělo vysokou účast a nadšené pozitivními ohlasy. Fyzicky dorazilo 233 hostů a vzdáleně se připojilo více než 800 účastníků. Mezinárodní rada muzeí ICOM a Český výbor ICOM by touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili, nebo se podíleli na Mezinárodním sympoziu ICOM 2021 a současně budou participovat na Generální konferenci. Pro zájemce je možné se podívat na záznam ze sympozia skrze registraci zde:  icomprague2021.gcon.me/page/home. 

Těšíme se na viděnou na 26. generální konferenci ICOM Praha 2022!

Další informace o chystané generální konferenci ICOM v Praze naleznete na: prague2022.icom.museum

Alžběta Horáčková,
Kancelář Českého výboru ICOM pro přípravu Generální konference ICOM Praha 2022