AKTUALITA | 11. 6. 2021 Cyklus EDU na drátě získal společně s filmem Být si blízko na dálku na přehlídce muzejních filmů MUSAIONfilm mimořádnou cenu Labyrint světa za vynikající přínos v období pandemie.

AKTUALITA | 11. 6. 2021

Dalším úspěchem se mohou pochlubit filmy z produkce Muzea umění. Cyklus EDU na drátě a film Být si blízko na dálku totiž získaly na přehlídce muzejních filmů MUSAIONfilm mimořádnou cenu Labyrint světa za vynikající přínos v období pandemie 2020 – 2021.

Oba projekty se snaží přivést atmosféru muzea i aktivity s ním spjaté k malým i velkým návštěvníkům až domů, a na dále tak udržet pandemií zpřetrhané vztahy instituce s veřejností.

EDU na drátě

Cyklus EDU na drátě představuje krátká videa, která mají motivovat diváky, především děti, k tvůrčí činnosti inspirované exponáty, výstavami, ale i prostory Muzea umění Olomouc. Tímto cyklem MUO reagovalo na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie.

Být si blízko na dálku

Tento film představuje Muzeum umění Olomouc jako státní sbírkotvornou instituci, která pečuje o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu. MUO, stejně jako většina kulturních institucí v různých koutech světa, muselo v době koronavirového omezení čelit nečekaným výzvám a hledat odpovědi na otázky, jak zachovat kontinuitu v nejistých měsících plných proměn. V rámci prezentace a interpretace muzejních sbírek zformulovalo tyto základní otázky: Jak zachovat spojení veřejnosti s naší institucí během izolace a uzavřené instituce? Jak zůstat v kontaktu s konkrétními návštěvníky i v online prostoru, který může být sám o sobě velmi anonymní? A jaká může být naše role a přínos v této nečekané situaci? Tyto výzvy také nabídly možnost zhodnotit dosavadní aktivity a ukázaly nový potenciál již existujících a připravovaných projektů. Cílem muzea bylo nové aktivity organicky začlenit do kontextu dlouhodobé koncepce, ať už se jednalo o virtuální zahájení nových výstav nebo cyklus edukačních videí, kterým muzejní lektoři reagovali na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie.