AKTUALITA | 6. 10. 2020 Rozsáhlá publikace Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) o životě a díle olomouckého biskupa a otce moravského baroka získala prestižní ocenění Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku.

AKTUALITA | 6. 10. 2020

Dalším úspěchem v prestižní národní soutěži Gloria Musaealis se může pochlubit Muzeum umění Olomouc. Tentokrát získala nejvyšší ocenění publikace Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), která přibližuje život a dílo olomouckého biskupa a otce moravského baroka.

„Jsem dojat, že jsem mohl převzít tuto cenu a také z toho, že jsem mohl čtyři roky na tomto projektu pracovat. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří do něj byli zapojeni,“ uvedl při přebírání ceny ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Publikace má dva díly, které editovali Ondřej Jakubec z Masarykovy univerzity a Rostislav Švácha z Univerzity Palackého. „První svazek editovaný Ondřejem Jakubcem popisuje život a dílo biskupa i jeho blízkých spolupracovníků. Ten druhý pod vedením profesora Šváchy se zaměřil na příběhy objektů, na jejichž vzniku se biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna přímo či nepřímo podílel. Staly se tak jakýmsi jeho pomníkem, věčnou připomínkou a já doufám, že naše publikace bude také takovým pomníkem této významné osobnosti,“ dodal Zatloukal.

Pro Muzeum umění to je již druhý takový úspěch v krátké době, první cenu v kategorii Muzejní výstava roku 2018 totiž obdržela Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě.

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků při tvorbě výstav, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit kulturního dědictví.

Olomoucký biskup a kníže střední Evropy 

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695)

I. svazek Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy. Editor: Ondřej Jakubec Redakce: Ondřej Jakubec, Martina Potůčková Technická redakce: Michal Soukup Texty: Ladislav Daniel, Jan Dvořák, Gabriela Elbelová, Kateřina Fajtlová, Petr Fidler, Soňa Chmelíková, Ondřej Jakubec, Simona Jemelková, Miroslav Kindl, Kryštof Kouřil, Miroslav Myšák, Radka Nokkala Miltová, Zuzana Orálková, Tomáš Parma, Marin Pavlíček, Martina Potůčková, Radmila Prchal Pavlíčková, Věra Slavíková, Jan Videman, Helena Zápalková, Jana Zapletalová, Ondřej Zatloukal Překlady: Eva Žallmannová Obálka a grafická úprava: Petr Šmalec Tisk: GRASPO CZ, a.s.

 Místa biskupovy paměti 

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695)

II. svazek Karel z Lichtensteinu- Castelcorna (1624-1695). Místa biskupovy paměti. Editoři: Rostislav Švácha, Martina Potůčková, Jiří Kroupa Redakce: Rostislav Švácha, Martina Potůčková Texty: Ladislav Daniel, Gabriela Elbelová, Ondřej Jakubec, Simona Jemelková, Miroslav Kindl, Kryštof Kouřil, Jiří Kroupa, Martin Mádl, Hana Myslivečková, Miroslav Myšák, Radka Nokkala Miltová, Zdeněk Orlita, Tomáš Parma, Marin Pavlíček, Martina Potůčková, Vítězslav Prchal, Radka Prchal Pavlíčková, Jan Štětina, Rostislav Švácha, Helena Zápalková, Jana Zapletalová, Ondřej Zatloukal, Martin Zlatohlávek Překlad resumé:Daniel Řezníček Obálka a grafická úprava: Petr Šmalec Tisk: GRASPO CZ, a.s.

CELKOVÉ VÝSLEDKY:

Kategorie Muzejní výstava roku 2019
I. místo – Cena Gloria musaealis – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za “Nové expozice muzea”
II. místo – Muzeum hlavního města Prahy za výstavu “Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781 – 1948)/ EPOS 257: Dýmová hora
III. místo – Technické muzeum v Brně za výstavu “V těžkých dobách: Boje o hranice (1918 – 1919)”
Zvláštní ocenění – Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Humpolec za “Antropologickou expozici”
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Národní galerie Praha za stálou expozici “1796 – 1918: Umění dlouhého století”

Kategorie Muzejní publikace roku 2019
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum umění Olomouc za dvoudílnou publikaci “Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 – 1695)”
II. místo – Národní technické muzeum za publikaci “Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika”
III. místo – Muzeum města Brna, příspěvková organizace, za publikaci “Vize modernosti: Rudolf Sandalo 1899 – 1980”
Zvláštní ocenění – Městské muzeum Skuteč za publikaci “Vojáci Skutečska 1914 – 1920”

Kategorie Muzejní počin roku 2019
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum Českého ráje v Turnově za projekt “Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa”
II. místo – Městské muzeum Hořice za projekt “Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše”
III. místo – Národní zemědělské muzeum Praha za projekt “Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice”
Zvláštní ocenění – Muzeum města Brna, příspěvková organizace, za projekt “Baron Trenck: Nová tvář legendy”

Cena Český výbor ICOM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze za výstavu “Šílený hedvábník: Zika a Lída Ascher/Textil a móda” 

Do 3 hlavních kategorií se přihlásilo 60 muzeí a galerií s 87 projekty.