AKTUALITA | 2. 4. 2019 Muzeum umění Olomouc vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavební části rekonstrukce kina Central. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím veřejného tržiště NEN do 17. dubna 2019.

AKTUALITA | 2. 4. 2019

Muzeum umění Olomouc vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavební části rekonstrukce kina Central. Lhůta pro podání nabídek prostřednictvím veřejného tržiště NEN končí 17. 4. 2019 v 9 hodin. Předpokládané zahájení stavby bude v červnu 2019.

Na začátku podzimu pak muzeum vypíše druhé výběrové řízení na dodavatele části technologické (scénické ozvučení a osvětlení, divadelní technologie a mobiliář).

Celá rekonstrukce by měla trvat 15 měsíců.

Doplnění ohledně kritérií soutěže:

V zadávací dokumentaci schválené Odborem investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury ČR budeme mimo jiné požadovat, v rámci splnění technické kvalifikace uchazeče o veřejnou zakázku, doložení reference, že provedl minimálně jednu z uvedených stavebních prací na stavebních úpravách vnitřních prostor objektu, který je národní kulturní, či kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné kategorie staveb požívající stejný stupeň památkové ochrany dle legislativy členských zemí EU, a to v minimálním finančním objemu 5 milionů korun bez DPH. Druhá referenční stavba, která se musí také týkat stavebních úprav vnitřních prostor objektu (který není NKP, nebo KP), musí být minimálně v hodnotě 15 milionů korun bez DPH.

Splnění této části technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam těchto dvou stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (tj. za posledních 60 měsíců).