MUO vyhlašuje soutěž na grafické návrhy propagačních předmětů

Merch pro MUO

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace vyhlašuje soutěž na vytvoření grafických návrhů nových propagačních předmětů Muzea umění Olomouc.  

1. ZADAVATEL SOUTĚŽE 

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace (dále MUO), Denisova 47, Olomouc. www.muo.cz.

2. TERMÍN A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ  

Soutěž probíhá v termínu od 18. 9. do 31.10. 2023 včetně. Dokument zasílejte ve formátu PDF na email jureckova@muo.cz o maximální velikosti 35 MB. Do předmětu emailu uveďte: Merch MUO.  Do textu napište: jméno, příjmení, název díla a přiložte anotaci.  Dále prosíme do emailu vepište informace o autorovi: místo trvalého pobytu, případně odkaz na web či na jinou formu prezentace vlastní tvorby. 

3. SPECIFIKACE/ZADÁNÍ 

Předmětem soutěže je vytvoření návrhů pěti propagačních předmětů.
Tři propagační předměty jsou přesně stanoveny, a to:

  • ponožky pro dospělého
  • hračka – sada razítek
  • obal/pouzdro dle vlastního uvážení (např. obal na svačinu, brýle, psací potřeby, doklady)

Dva další propagační předměty vycházejí z volného návrhu účastníků soutěže.

A. Zadání: 

Vytvořte autorský návrh na tři propagační předměty:  

  • ponožky pro dospělého
  • hračka – sada razítek
  • obal/pouzdro dle vlastního uvážení (např. obal na svačinu, brýle, psací potřeby, doklady)

Dále vytvořte volný návrh dvou propagačních předmětů dle vlastního výběru.
Při tvorbě návrhů musí účastník zohlednit grafický manuál MUO.

B. Téma:

Propagační předměty vycházející z digitalizovaných sbírkových fondů Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace.

C. Inspirace:

Sbírkové předměty ze sbírek MUO, AMO, AMK. Zde stáhnete sbírkové předměty využitelné pro merch. 

Zvolte minimálně tři sbírkové předměty, které zpracujete do požadovaných pěti grafických návrhů propagačních předmětů, viz bod. 3 SPECIFIKACE/ZADÁNÍ. Využijte přitom písmo vycházející z grafického manuálu MUO, a to Mediator_SQ. Zde stáhnete písmo využitelné na merch. 

D. Technické limity:

Do zaslaného dokumentu doložte k jednotlivým návrhům předjednaného výrobce propagačních předmětů, čímž bude zajištěna realizovatelnost produktů. 

E. Cenová hladina:

Prodejní cena navržených výrobků se bude pohybovat v rozmezí cca 100 – 500 Kč.

F. Počet návrhů na osobu:

Jeden návrh ke každému výrobku, tzn. jeden motiv na ponožky / jeden motiv na razítka / jeden motiv na obal/pouzdro dle vlastního uvážení / dva návrhy na volné téma. 

G. Lhůta pro odevzdání:

31. 10. 2023, 23:59 hod

Svůj grafický návrh zašlete spolu s ukázkou aplikace na mock-upu pro daný produkt. Motivy musí být autorské, nikde dříve nezveřejněné, nezpeněžené, vzniklé pro opencall. Musí vycházet z digitalizovaných sbírkových předmětů MUO. Užité písmo bude respektovat grafický manuál MUO.

4. ÚČASTNÍCI 

Do soutěže se může zapojit kdokoliv, kdo má grafické zkušenosti a chuť tvůrčím způsobem ovlivnit podobu propagace významné muzejní instituce. Účast v soutěži není věkově omezená. Účastníci soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním svého grafického návrhu, včetně informace o autorovi, viz bod 2. Zasláním daného návrhu účastník potvrzuje, že je autorem dané práce a nedochází k porušení práv autora.

5. FORMA PREZENTACE/VÝBĚR VÍTĚZE 

Tři nejlepší návrhy budou vybrány komisí složené ze zástupců Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace. Vybrané návrhy budou veřejně prezentovány.  

Muzeum umění Olomouc si vyhrazuje právo, v případě nízké kvality návrhů, nevybrat všechna tři místa nebo žádného vítěze a dané návrhy veřejně neprezentovat. Taktéž si vyhrazuje právo vítězný návrh nevyužít.  

6. ZPŮSOB VYUŽITÍ VÍTĚZNÉHO NÁVRHU  

Pokud se muzeum rozhodne vítězný návrh či více návrhů realizovat za účelem prodeje, uzavře s autorem licenční smlouvu, což se stane podmínkou pro vyplacení odměny. Dále bude s autorem uzavřena autorská smlouva/smlouva o dílo se všemi právními náležitostmi, informacemi pro výrobu a s ohledem na předjednaného výrobce produktu.    

7. OCENĚNÍ VÍTĚZE 

Vybrané návrhy budou oceněny následujícím způsobem:  

1. místo, vítězný návrh – 7.000 Kč 
2. místo – 5.000 Kč 
3. místo – 3.000 Kč