AKTUALITA | 31. 7. 2021 Spolupráce mezi AFO a Muzeum umění v rámci Trienále | SEFO | 2021 pokračuje dál. A díky ní se už v úterý promění proluka SEFO v besední sál a letní kino pod hvězdami. Těšit se můžete na přednášku Česká vlajka online a projekci filmu Jmenovala se Europa.
Místo konání: Proluka SEFO
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v prostorách Mozartea Arcidiecézního muzea.
Začátek: 20.00
Vstup: zdarma

AKTUALITA | 31. 7. 2021

Spolupráce mezi AFO a Muzeum umění v rámci Trienále | SEFO | 2021 pokračuje dál. A díky ní se už v úterý promění proluka SEFO v besední sál a letní kino pod hvězdami. Těšit se můžete na přednášku Česká vlajka online a projekci filmu Jmenovala se Europa.

Ve 20.00 nás čeká přednáška Julie Dítětové a Jáchyma Moravce o jejich projektu Česká vlajka online. V roce 2020 oslavila československá vlajka sto let své existence. V průběhu času se objevila snad všude. Navštívila všechny kontinenty, byla na nejvyšší hoře světa, na dně moře a dokonce cestovala i na Měsíc. Její podobu může znát kdokoliv, a proto je důležité, aby se vlajka prezentovala tak, jak má. Správně vyvěšená, správně barevná, v přesném poměru stran.

Všechna pravidla jsou sice sepsána v zákoně, ale chybí ucelená a přehledná prezentace, která by problematiku české vlajky rozebírala komplexně. A přesně to je cílem Julie Dítětové a Jáchyma Moravce, kteří vám povypráví o svém jednoduchém a srozumitelném nástroji, umožňujícím českou vlajku dobře poznat a správně používat. → www.ceskavlajka.online

Následovat bude film – Jmenovala se Europa, který začne v 21.00. Podle řecké mytologie byla Európa týrská princezna, do níž se zamiloval vládce bohů Zeus. Aby ji získal, proměnil se v bílého býka a Európu oklamal. Unesl ji na Krétu, kde s ní zplodil několik potomků. Následně se provdala za krétského krále. Nevšední snímek ukazuje ideu reality, kterou autoři projektují do mystického zvířete, sudokopytníka Aurocha. Popis pátrání po vyhynulém tvoru naplňuje formální rámec dokumentárního žánru, ale obsahem snímek přesahuje k fikčním formátům. Po estetické stránce cestu do minulosti sugeruje symbolický návrat k počátkům filmového média použitím 16mm kamery. Enigmatickou atmosféru umocňuje důmyslný sound design, který zároveň podtrhuje umělecké ambice filmu.