AKTUALITA | 15. 8. 2019 Jindřich Štreit je nejen jedním z nejlepších českých fotografů, ale také organizátorem undergroundových výstav na Sovinci. A právě Sovinec jako centrum československé nezávislé kultury představilo Muzeum umění Olomouc v polské Poznani.

AKTUALITA | 15. 8. 2019 

Jindřich Štreit je nejen jedním z nejlepších českých fotografů, ale také organizátorem dnes již legendárních undergroundových výstav na Sovinci. A právě Sovinec jako centrum československé nezávislé kultury představilo Muzeum umění Olomouc v polské Poznani.

„Z MĚSTA VEN! je mezinárodní projekt, který byl součástí širšího národního programu 30 let demokracie a svobody. V prostorách kulturního centra Zámek v Poznani se nám podařilo připravit reprezentativní přehlídku československé kultury z rozmezí let 1974– 1989. Všechny exponáty pocházely ze sbírky Jindřicha Štreita,“ říká Štěpánka Bieleszová, která projekt v Polsku za Muzeum umění připravovala. 

V průběhu normalizačních 70. a 80. let minulého století se na Sovinci pravidelně setkávali výtvarníci, hudebníci a divadelníci z celé republiky. Projekt Z MĚSTA VEN! přiblížil zahraničním divákům fenomén malých undergroundových center právě na příkladu Sovince. Právě v této malé obci mimo hlavní kulturní centra vytvořil v období všeobecného politického útlaku a komunistické cenzury fotograf, kurátor a dispečer státního statku Jindřich Štreit do jisté míry svobodnou zónu. Ta se systematicky zaměřovala na podporu experimentálního a konceptuálního umění od autorů, kteří stěží nacházeli možnosti vystavovat v oficiálních galeriích. 

Řada z akcí se odehrávala za dozoru státní policie a byla chápana jako společensko-politická konfrontace s totalitním režimem. Budova staré školy na Sovinci se stala útočištěm i místem setkávání pro nezávislé umělce z celé republiky, každá vernisáž manifestací proti totalitnímu režimu.

Výstava byla také impulsem pro vytvoření bohatého programu, který pod názvem Czechosłowackie historie (Československé příběhy) soustředil řadu doprovodných aktivit. Centrum kultury Zámek ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě tak připravilo workshopy pro veřejnost, přednášky a literární setkání, filmové projekce.