AKTUALITA: 20 06 2022 Pozapomenutou tradici vytváření ornamentálních obrazců z květů – božítělovou posýpku připomněly ve čtvrtek odpoledne před olomouckou katedrálou kurátorky a lektorky MUO. Podívejte se, jak se jim podařilo prostor vyzdobit.

AKTUALITA: 20 06 2022

Pozapomenutou tradici vytváření ornamentálních obrazců z květů – božítělovou posýpku připomněly ve čtvrtek odpoledne před olomouckou katedrálou kurátorky a lektorky MUO. Podívejte se, jak se jim podařilo prostor vyzdobit.

O svátku Božího Těla uctíváme eucharistii, Nejsvětější svátost oltářní, která byla ustanovena na Zelený čtvrtek při poslední večeři Páně, proto tato oslava připadá symbolicky právě na čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. Se svátkem Božího Těla se kdysi u nás i na dalších místech Evropy pojila tradice vytvářet ornamentální obrazce z nejrůznějších květů. Do současnosti se u nás udržela v několika obcích na Moravskobudějovicku a Jemnicku, kde si lidé tuto slavnost ozvláštňují výzdobou z květin nejen na trase procesí, ale i kolem svých příbytků. Po práci se vydávají do okolní krajiny a trhají květy, ze kterých pak před svými domy vysypávají květinové obrazce, často s motivem kříže a srdce. Tuto květinovou obětinu si pak navzájem hodnotí, obcházejí sousedy, navštěvují se. Dříve bylo toto příjemné společenské setkání záležitostí zvláště dětí a jejich matek. Inspirováni brněnskou zahradní architektkou Lucií Králíkovou (Efemér), která vytvořila v roce 2017 posýpku i v městském prostředí, v centru Brna, od roku 2018 slavíme Boží Tělo podobně i v olomouckém Arcidiecézním muzeu a tento krásný zvyk se i u nás stává tradicí.