AKTUALITA | 11. 2. 2021 Po Lublani mohou českou poválečnou fotografii ze sbírek Muzea umění obdivovat i ve Vídni. Tamní výstava se zaměřuje především na Ladislava Postupu, ale k vidění jsou i díla fotografů z olomoucké skupiny DOFO.

AKTUALITA | 11. 2. 2021

Ladislav Postupa a česká poválečná avantgardní fotografie, tak se jmenuje výstava ve vídeňské Photon Gallery. Rakouskému publiku představuje bohatou českou avantgardní tradici, kdy umělci použili řadu experimentálních technik Bauhausu a fotografie odrážejí subjektivní pocity tvůrců jako expresivní, strukturální a často halucinační obrazy.

„Výstava se zejména zaměřuje na díla Ladislava Postupy, jednoho z dědiců tradice české surrealistické fotografie. Jeho interpretace běžných názorů jsou založeny na obecném surrealistickém vnímání a bohaté představivosti,“ prozrazuje Štěpánka Bieleszová, kurátorka fotografie Muzea umění Olomouc, která vídeňskou výstavu připravila.

Kromě Postupy jsou ve Vídni vystaveny také fotografie Emily Medkové, Vilema Reichmana, Antonína Gribovské, Jana Hajna, Ruperta Kytky, Jaromíra Kohoutka a Ivo Prečka.

„Jak z těchto jmen vyplývá, na výstavě prezentujeme také jednu z prvních fotografických skupin v Československu – olomouckou skupinu DOFO. Její členové navázali jak na meziválečnou avantgardu, zejména surrealismus, tak i na aktuální trendy 50. a 60. let minulého století, jako byl informel či lettrismus, v podtextu pak pro tu dobu příznačný existencialismus,“ doplňuje Bieleszová.

Více k výstavě najdete na stránkách Photon Vienna.