AKTUALITA | 12. 4. 2018 Pětadvacet let trvá spolupráce mezi Olomoucí a Veenendaalem, a to je důvod k oslavám. Těch se ujal nizozemský partner a přispěje k nim výstavními projekty - Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie 1978-1989 a Milena Valušková – Kousek moravské krajiny i olomoucké Muzeum umění.

Jindřich Štreit (*1946) 

 je světově uznávaným dokumentaristou a pedagogem, který se zapsal do dějin evropské fotografie koncem sedmdesátých let dvacátého století ojedinělým souborem fotografií o zapomenutých moravských vesnicích. Fotografický cyklus, který pojmenoval prostě Vesnice je svět, vznikal nepřetržitě od roku 1978 až do nedávné současnosti. Podobně jako jinému věhlasnému fotografovi Josefu Sudkovi (1896–1976) stačil pohled z okna ateliéru, aby vytvořil fotografie, které nadchly diváky po celém světě, i Štreit nás svými fotografiemi přesvědčil o tom, že velké téma není třeba hledat daleko. A že pro autora není rozhodující, čím je a kde žije. A že jeho fotografie nejsou lokální, naopak všeobecně a lidsky srozumitelné.

Milena Valušková (*1947)

prošla během svého života snad všemi oblastmi fotografie. Od konce šedesátých let se profesně věnovala klasické ateliérové fotografii, kdy se v tzv. komunálním ateliéru specializovala na portréty dětí. V sedmdesátých letech absolvovala krátkou, ale nenahraditelnou zkušenost v ústavu soudního lékařství. Podobně spolupracovala i s olomouckou lékařskou fakultou na přípravě studijních materiálů a dokumentovala i vědecko-výzkumné projekty. V letech 1977 až 1983 vystudovala obor umělecká fotografie na FAMU v Praze. V osmdesátých letech působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany přírody. Její tvorba se rozpíná od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie.


AKTUALITA | 12. 4. 2018

Výstavní projekty Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie 1978-1989Milena Valušková – Kousek moravské krajiny reagují na čtvrt století trvající spolupráci a přátelské vazby mezi městy Olomouc a Veenendaal v Nizozemí a navazují na konkrétní spolupráci obou měst, která se pravidelně rozvíjí v oblasti kultury a umění.

Výstava, která trvá od 1. do 30. dubna, je připravena ve spolupráci Muzea umění Olomouc a katedry nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Diváci budou mít možnost seznámit se s aktuální  tvorbou Mileny Valuškové, která se systematicky zaměřuje na dokumentaci krajiny v okolí Olomouce a také s donedávna nepublikovanými fotografiemi světově uznávaného dokumentaristy a pedagoga Jindřicha Štreita, který se zapsal do dějin evropské fotografie koncem sedmdesátých let dvacátého století ojedinělým souborem fotografií o zapomenutých moravských vesnicích.

Oba autoři již ve Veenedaalu vystavovali. Milena Valušková v roce 1997 společně s dalšími významnými olomouckými umělci Michalem Macků, Ivo Přečkem a Miroslavem Schubertem v Divadle De Lampegiet, podruhé pak v roce 2008 na Jubilejní výstavě v Galerii KUNSTPLAATS. Jindřich Štreit se představil samostatnou výstavou v prostorách veenendaalské radnice (Gemeentehius).

Výběr z tvorby obou autorů, který provedla kurátorka Muzea umění Olomouc Štěpánka Bieleszová, zaručuje kvalitní umělecký zážitek a vhodně doplní řadu dalších plánovaných aktivit směřovaných k výročí partnerství.

Z Olomouce by do Veenendaalu měli vyrazit také hudebníci. Vystoupení českých a holandských souborů by se měla dle mínění pořadatelů střídat. Zájem bude také o české filmy. Olomoucké výtvarníky čeká pozvánka na veenendaalské Dny otevřených ateliérů. „Budeme respektovat model oslav, který navrhují naši nizozemští hosté, protože ti nejlépe znají jejich domácí publikum,“ konstatoval primátor Olomouc Antonín Staněk.