AKTUALITA | 14. 7. 2020 MUO se stalo partnerem České sekce INSEA při pořádání mezinárodní virtuální konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS, reflektující fungování výtvarné výchovy během koronavirové pandemie.

AKTUALITA | 14. 7. 2020

Muzeum umění Olomouc se stalo partnerem České sekce INSEA při pořádání mezinárodní virtuální konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS | REFLECTING ON TODAY, ANTICIPATING TOMORROW. Jejím cílem je odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie. Konference nabídne sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také teoretické uchopení toho, co jsme prožili. K účasti jsou zváni odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů, edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo představitelé kulturních institucí.

Bližší informace je možno získat na stránkách www.inseaconference.com.