AKTUALITA | 3. 12. 2021 Muzeum umění Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž (dále AMK), kurátor/ka sbírky kresby starých mistrů MUO, AMK a kurátor/ka sbírky grafiky 16. až 18. století AMK. Přihlášky posílejte do 31. 12. 2021 na kindl@muo.cz

AKTUALITA | 3. 12. 2021

Muzeum umění Olomouc (dále MUO) vypisuje výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž (dále AMK), kurátor/ka sbírky kresby starých mistrů MUO, AMK a kurátor/ka sbírky grafiky 16. až 18. století AMK

Co vás čeká:
• práce v kolektivu Odboru starého umění MUO
• řízení, kontrola a zodpovědnost za činnost oddělení AMK včetně administrativní činnosti a správy elektronického tržiště pro zadávání veřejných zakázek
• badatelská práce ve svěřených sbírkách, publikování badatelských výstupů a jejich prezentace na konferencích
• badatelská práce na vlastních projektech souvisejících se strategií dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace MUO (DKRVO) s možností krátkodobých zahraničních studijních pobytů
• spoluvytváření koncepcí a organizace výstavních projektů MUO a AMK
• jednání s partnery a zastupování MUO (především v komunikaci s Arcibiskupstvím olomouckým a Národním památkovým ústavem)
• spolupráce na mezinárodních grantových projektech
• další kreativní práce v prostředí Arcibiskupského zámku v Kroměříži a Muzea umění Olomouc

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• vysokoškolské vzdělání obor dějiny výtvarných umění
• znalost teorie a praxe restaurování a konzervování uměleckých děl
• alespoň základní orientace v problematice užívání nových médií v muzejní a galerijní praxi
• příjemné vystupování, komunikační a organizační schopnosti
• zkušenosti s prací na PC
• znalost anglického jazyka na komunikační úrovni

Výhodou bude:
• zkušenosti s přípravou výstav
• rozšířená orientace v problematice užívání nových médií v muzejní a galerijní praxi (AR, VR apod.)
• zkušenosti s grantovými projekty
• praxe v oboru a zkušenost s vedením kolektivu

Co vám můžeme nabídnout:
• práci na plný úvazek
• platové zařazení dle katalogu prací ve veřejné správě, platová třída 12, osobní ohodnocení
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
• příjemné pracovní prostředí
• příspěvky z FKSP na stravování
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna
• pracoviště na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
• nástup od 1. 2. 2022
• benefity: mobilní telefon, notebook, vzdělávací kurzy, školení, sdílené referentské vozidlo

Přihlášky zasílejte do 31. 12. 2021 na adresu: kindl@muo.cz
Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče. Strukturovaný podrobný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru.