AKTUALITA | 26. 1. 2022 Muzeum umění Olomouc loni navštívilo, i přes čtyři a půl měsíce trvající uzavření celého muzea, rekonstrukci Arcidiecézního muzea a kroměřížského zámku téměř 45 tisíc lidí.
SOUHRN NÁVŠTĚVNOSTI MUO:

Muzeum moderního umění:
20 091 návštěvníků (+ výstava Jana Pamuły v kryptě dómu sv. Václava: 8000 lidí)

Arcidiecézní muzeum Olomouc: zavřeno 

Arcibiskupský zámek Kroměříž: 16 820 návštěvníků *

CELKOVĚ: 44 911 návštěvníků

AKTUALITA | 26. 1. 2022

Čtyři a půl měsíce nemohli loni návštěvníci vstoupit do Muzea umění Olomouc kvůli protikovidovým opatřením, obdobně jako do zámku v Kroměříži, kde MUO spravuje a vystavuje bohaté sbírky Arcibiskupství olomouckého. A po celý rok bylo kvůli stavebním úpravám uzavřeno Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Na druhou stranu byly v rámci přehlídky moderního umění Trienále SEFO 2021 návštěvnicky velmi úspěšné výstavy zakladatele polského počítačového umění Jana Pamuły v Muzeu moderního umění a v kryptě dómu sv. Václava či instalace Dana Gregora Tichý křik v proluce muzea. Aktivity Muzea umění Olomouc tak včetně výstav na zámku loni navštívilo téměř 45 tisíc lidí (v roce 2020 to bylo 28 343 lidí).

„Normálně jsme zvyklí na návštěvnost přesahující sto tisíc lidí, ale přesto nemůžeme být nespokojeni. Arcidiecézní muzeum bylo uzavřeno, výstavy a další kulturní aktivity či workshopy jsme loni pořádali až na výjimky pouze v Muzeu moderního umění a částečně na zámku v Kroměříži, jehož provoz byl však kvůli stavebním úpravám omezen,“ shrnuje Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc. „S mírným optimismem bychom mohli říct, že jsme se odrazili ode dna, protože jsme loni zaznamenali asi o 17 tisíc návštěvníků více než v roce předchozím, a to jsme měli otevřeno zhruba stejnou dobu.“

Na výstavy do Muzea moderního umění přišlo od poloviny května do konce prosince osm a půl tisíce lidí a k tomu je nutné připočítat dalších osm tisíc lidí v kryptě dómu sv. Václava. Z tohoto pohledu byla nejnavštěvovanější dvojvýstava Jana Pamuły Průkopník počítačového umění v Polsku (Muzeum moderního umění) a Světelné objekty (krypta dómu sv. Václava), které vidělo celkem 12 496 lidí. 

Divadelní představení, koncerty, workshopy, happeningy, umělecké intervence a další akce navštívilo 11 672 lidí. Nejúspěšnější byla interaktivní světelná instalace Davida Gregora Tichý křik v proluce muzea, kterou během tří měsíců vidělo a vyzkoušelo osm tisíc lidí.

Nárůst návštěvníků oproti předchozímu období zaznamenal i Arcibiskupský zámek v Kroměříži, přestože byla po celý rok uzavřena Obrazárna, a tak mohli zájemci vidět pouze výstavy instalované ve věži. Loni sem přišlo na aktivity Muzea umění Olomouc 16 820 lidí. Nicméně v běžném období bývá na zámku návštěvnost výstav a akcí MUO více než trojnásobná.

Návštěvnost sociálních sítí rostla 

Vzhledem k uzavření muzea v první polovině roku 2021 by nebylo férové omezovat návštěvnost jen na fyzickou přítomnost lidí v muzeu. Velký potenciál nabídl virtuální prostor. Lektoři edukačního oddělení vytvářeli pro děti online pracovní listy například v rámci cyklu Muzeum z pokoje. Díky spolupráci s Národním filmovým archivem nabídlo muzeum na internetu sledování českých snímků z cyklu Literatura ve filmu. Pokračovaly úspěšné online besedy o vytváření veřejného prostoru v Olomouci v rámci cyklu Divadlo architektury. Těch aktivit – včetně virtuálních prohlídek výstav – bylo mnohem více a zájemci je mohli sledovat na muzejním Facebooku, YouTube kanálu či na webových našich stránkách.

Vyjádřeno v číslech to znamená, že v roce 2021 měly stránky www.muo.cz 94 tisíc uživatelů a zaznamenaly 140 tisíc návštěv, což je srovnatelné s rokem předchozím, ale pokles oproti „normálnímu“ roku 2019 (117 tisíc / 179 tisíc). „Lidé na našich stránkách hledají zejména praktické informace – otevírací dobu, ceny vstupenek, výstavy a kulturní či edukační program. Vzhledem k tomu, že muzeum bylo velkou část roku 2020 i 2021 uzavřeno, není návštěvnost webu vůbec špatná. Zřejmě se nám dařilo čtenáře lákat na obsah s přidanou hodnotou,“ míní Tomáš Kasal, mluvčí Muzea umění Olomouc.

Jednoznačně však rostla návštěvnost sociálních sítí, které tvoří nejsilnější online komunikační linku směrem k návštěvníkům. Například v roce 2021 byl dosah facebookové stránky MUO 686 000 lidí (v roce 2020 – 383 000 lidí). Počet fanoušků na Facebooku (10 765) či Twitteru (2129) každoročně roste zhruba o 10 procent, ale loni meziročně vyskočil Instagram z 2098 na 2566 followerů, což je téměř 25procentní nárůst.