AKTUALITA | 27. 1. 2016

AKTUALITA | 27. 1. 2016 

Světoznámý skladatel Wolfgang Amadeus Mozart (27. 1. 1756 – 5. 12. 1791) pobýval i v Olomouci. To sice není novinka, ale také nelze tvrdit, že by šlo o informaci rozšířenou adekvátně svému významu. O alespoň částečnou nápravu se z iniciativy olomouckého magistrátu stará Arcidiecézní muzeum Olomouc, kde v roce 1767 tehdy jedenáctiletý Mozart pobýval. Arcidiecézní muzeum je přitom čerstvým držitelem prestižního označení Evropské dědictví.

Jak to vlastně s Mozartovou cestou na Moravu bylo? Na konci října roku 1767 k branám pevnostního města Olomouce dorazil cestovní kočár se čtyřmi lidmi: Leopoldem Mozartem, jeho manželkou Marií Annou a jejich dětmi, šestnáctiletou Nannerl a jedenáctiletým Wolfgangem. Rodina ujížděla z Vídně před zhoubnými černými neštovicemi. V Olomouci se ubytovali v hostinci U černého orla na Dolním náměstí, známém pod názvem Hauenschildův palác, ale poté, co se příznaky pravých neštovic začaly projevovat u malého Wolfganga, využil Leopold své známosti s kapitulním děkanem Leopoldem Podstatským z Prusinovic. Ten pak celou rodinu Mozartových ubytoval ve svém sídle – na kapitulním děkanství, které je dnes sídlem Arcidiecézního muzea.

Pobyt hudebního genia si mohou návštěvníci města připomenout právě v místech, kde se Mozart nejen vyléčil ze smrtelné choroby, ale také složil 6. symfonii F dur. Ve stálé expozici Arcidiecézního muzea najdete vitrínu s některými mozartovskými dokumenty z arcibiskupských sbírek a také s podrobným popisem jeho moravské anabáze. V rámci stálé expozice je vystavena faksimile Mozartova rukopisu Larghetta a Allegra pro dva klavíry z roku 1782, Smyčcový kvartet E dur ze stejného roku a kopii ukázky z prvního většího životopisu skladatele od Georga Nikolause von Nissena, dánského diplomata a historika, který se spřátelil a později oženil s vdovou Constanze Mozartovou.

Cílem komorní expozice, která vznikla z iniciativy olomouckého magistrátu, je zapojení města do mezinárodního projektu Mozart Ways. Ten spojuje města a místa v 10 evropských zemích, která navštívil Mozart během svých četných cest a přispěl k rozvoji a úspěchu této výrazné osobnosti našich kulturních dějin. Cílem sdružení, které bylo založeno v Mozartově rodišti Salcburku v roce 2002, je podporovat nový přístup k objevování Mozarta prostřednictvím tématu jeho evropských cest. Aktivity sdružení Mozart Ways jsou soustředěné na webových stránkách www.mozartways.com.

Také pobyt tak významné osobnosti evropské kultury v areálu bývalého kapitulního děkanství byl pravděpodobně jedním důvodů, proč Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo na sklonku loňského roku prestižní označení Evropské dědictví.