AKTUALITA | 11. 7. 2014 Více než tři měsíce bude od 28. července ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc chybět nejrozměrnější unikát, šestimetrový obraz z dílenského okruhu malíře Františka Vavřince Korompaye, který zachycuje vjezd kardinála Troyera do Olomouce při příležitosti jeho uvedení na biskupský stolec v roce 1747.

AKTUALITA | 11. 7. 2014

Více než tři měsíce bude od 28. července ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc chybět nejrozměrnější unikát, šestimetrový obraz z dílenského okruhu malíře Františka Vavřince Korompaye, který zachycuje vjezd kardinála Troyera do Olomouce při příležitosti jeho uvedení na biskupský stolec v roce 1747. Barokní plátno zapůjčilo olomoucké arcibiskupství na výstavu Zapřažená krása, která se koná od 20. 8. do 19. 10. v Jízdárně Pražského hradu.

Obraz o rozměrech 104 na 641 centimetrů nechal jako připomínku intronizace Ferdinanda Julia Troyera namalovat jeho synovec Ferdinand hrabě Troyer až v roce 1783. Podle historičky umění Heleny Zápalkové zobrazuje tuto slavnostní událost s barokní okázalostí a jako na filmovém plátně. „Na pozadí olomouckých domů vidíme dlouhý, hierarchicky řazený průvod. V čele jel oddíl měšťanské gardy na koních, následují kočáry opatů nedalekých klášterů. Za nimi jeli na koních i v kočárech biskupovi vazalové a hudebníci. A v samotném středu průvodu je zachycen sám biskup Troyer ve slavnostním kočáře, obklopen pěšími hajduky ve slavnostních uniformách. Za jeho kočárem pak následují kanovníci, rovněž ve zdobených kočárech, z nichž některé zapůjčil právě biskup. V závěru průvodu se pak jakoby krčí podstatně skromnější kočáry městských radních,“ popsala děj na obraze Zápalková a upozornila, že v Arcidiecézním muzeu je vystaven i samotný Troyerův slavnostní kočár.

Až realisticky přesné zobrazení různých typů barokních kočárů je také důvodem stěhování obrazu na výstavu Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století v Jízdárně Pražského hradu. „Výstava sice začíná až 20. srpna, ale Správa Pražského hradu obraz samozřejmě potřebuje kvůli instalaci v dostatečném předstihu. Proto jej už nyní přemístíme do našeho depozitáře a poté budeme transportovat do Prahy,“ vysvětlila historička umění Simona Jemelková.

Monumentální plátno přitom není jediným předmětem ze sbírek olomouckého arcibiskupství, který uvidí návštěvníci pražské výstavy. K jejím ústředním exponátům bude patřit barokní kočár zvaný zlatá Berlina, který stejně jako ceremoniální vůz v Arcidiecézním muzeu patřil biskupu Troyerovi.