AKTUALITA | 4. 11. 2016 Na pracovní schůzku s ředitelem Muzea umění zavítal dnes do Olomouce ministr kultury Daniel Herman. Spolu s budoucím hejtmanem Oto Koštou a rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem se všichni shodli na tom, že projekt Středoevropského fóra je třeba dotáhnout do úspěšného konce. Podle ministra se jeho koncept opírá o řadu zkušeností.

AKTUALITA | 4. 11. 2016

Na pracovní schůzku s ředitelem Muzea umění zavítal dnes do Olomouce ministr kultury Daniel Herman. Spolu s budoucím hejtmanem Oto Koštou a rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem se všichni shodli na tom, že projekt Středoevropského fóra je třeba dotáhnout do úspěšného konce. Podle ministra se jeho koncept opírá o řadu zkušeností.

„Nejprve je třeba financovat přípravnou fázi, což ze zdrojů ministerstva kultury je možné, to nejsou horentní částky. Pak budu celou záležitost předkládat na vládu a předpokládám, že synergie pozitivního zájmu pomůže k tomu, aby byl tento projekt celou vládou chápán jako prioritní. Je třeba sdružit financování státu, regionu, města a budeme se snažit i o evropské finance,“ řekl ministr.

Jako cílový uvedl Herman rok 2021. „Realizaci je třeba nafázovat a plnit krok po kroku, jak to všechny právní předpisy vyžadují,“ dodal.

Lídr vítězné kandidátky nedávných krajských voleb Oto Košta naznačil, že celý projekt doposud sledoval jako laik a obyvatel Olomouce pouze z médií. „Teď jsem měl možnost se s ním detailně seznámit. Je to jednoznačně přínosná věc pro město, pro region i pro republiku. V budoucnu přinese významné hodnoty a byla by neskutečná hloupost, kdybychom z jakýchkoliv důvodů promarnili příležitost, aby Středoevropské fórum vzniklo. Pokud budu zvolen hejtmanem, pro jeho zrod udělám maximum,“ slíbil Košta.

Podporu ministra kultury a budoucího hejtmana ocenil ředitel muzea Michal Soukup. „Především jsme vděční za to, že si pan ministr našel čas a přijel do Olomouce, abychom mu mohli projekt a jeho historii detailně představit. Také vstřícnost budoucího hejtmana je pro nás velkým povzbuzením,“ zdůraznil ředitel muzea. 

Do konce roku podle něj muzeum připraví pro ministerstvo kultury investiční záměr. Na jeho základě chce ministerstvo finanční stránku projektu dořešit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Středoevropské fórum Olomouc je jedním z nejambicióznějších poválečných projektů českého muzejnictví. K jeho hlavním cílům patří zejména podchycování různorodých projevů výtvarné kultury středoevropského regionu po druhé světové válce a to na obou stranách železné opony. Základním předpokladem pro jeho vznik je zástavba proluky v sousedství Muzea moderního umění.